แผ่นบุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น Zandera เป็นแผ่นบุผนังสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดเสียงสะท้อนและดูดซับเสียง ผลิตจากแผ่นกลาสวูล (Glasswool) ที่มีความหนาแน่นสูง ปิดผิวหน้าและหลังด้วยแผ่นกลาสแมท เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารอะคลิริกลาเท็กซ์ หุ้มด้วยผ้าชนิดพิเศษที่มีสีสันให้เลือกตามการใช้งาน ติดตั้งง่ายและมีน้ำหนักเบา

การดูดซับเสียงควบคุมเสียงสะท้อน (Sound Absorption)

การออกแบบที่ต้องการลดเสียงสะท้อนเช่น ห้องประชุม โรงละคร โรงภาพยนต์ ห้องบรรยาย ห้องดูหนังฟังเพลงหรือห้องคาราโอเกะ หากมีเสียงสะท้อน หรือเสียงก้องที่เกิดขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพการได้ยินของผู้ฟังลดลง ดังนั้นต้องออกแบบให้วัสดุสามารถดูดซับเสียงได้ดีเพื่อป้องกันเสียงที่มาตกกระทบฝ้า เพดาน พื้นหรือผนัง โดยสามารถดูดได้จากค่า NRC ซึ่งเป็นค่าที่ระบุความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุต่างๆ

Sound Absorption Coefficient (SAC)

SAC คือ ค่าการดูดกลืนเสียงที่ความที่ค่าหนึ่ง SAC = 0.8 ที่ความถี่ 500 Hz หมายความว่า ที่ความถี่ 500 Hz วัสดุชนิดนี้จะดูดซับเสียงไว้ 80% และอีก 20% จะสะท้อนออกไป

SAC

ค่า SAC ของวัสดุจะขึ้นกับความถี่ของเสียง

Noise Reduction Coefficient (NRC)

NRC เป็นตัวเลขที่จะระบุได้ถึงความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุ โดยที่ NRC คือ ค่าเฉลี่ยของ SAC (Sound Absorption Coefficirnt) ที่ความถี่ 250, 500, 1,000, 2000 Hz และปักเศษให้อยู่ที่ 0.05 โดยทั่วไปค่า NRC จะต้องมากกว่า 0.40 ถึงจะเป็นวัสดุดูดซับเสียง

NRC

ค่า NRC ของวัสดุจะเป็นค่าเฉลี่ยรวมของวัสดุ

การใช้งาน

แผ่นบุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น Zandera มีให้เลือกทั้งสิ้น 8 สีได้แก่ สีครีม, สีแดง, สีเทา สีส้ม, สีขาว สีเขียวอ่อน, สีน้ำตาลอ่อน และ สีน้ำตาลเข้ม สามารถติดตั้งกับผนังไม้, ผนังยิปซัม, หรือผนังสมาร์ทบอร์ด ออกแบบมาเพื่อใช่งานในบ้านพักอาศัยหรืออาคารต่างๆ เช่น ห้องโฮมเธียร์เตอร์, ห้องฟังเพลง, ห้องประชุม, ห้องอัดเสียง, ห้องซ้อมดนตรี, ห้องคาราโอเกะ เป็นต้น

Cylence Zandera

Cylence Zandera สำหรับผนังดูดซับเสียงมีหลากหลายสีให้เลือกใช้

คุณสมบัติพิเศษ

ค่าการดูดซับเสียงสูง

Cylence Zandera มีค่าการดูดซับเสียง NRC (Noise Reduction Coefficient) สูงสุดถึง 0.67 สามารถดูดซับเสียงได้ 67% (ASTM C 423) ช่วยลดเสียงก้องภายในห้องที่เกิดจากการสะท้อนของเสียงกับผนัง เพิ่มบรรยากาศที่ดีภายในตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องการความเงียบสงบ และความเป็นส่วนตัว

Cylence Zandera

Cylence Zandera มีค่าการดูดซับเสียงที่สูง

ทันสมัย สวยงาม

แผ่นบุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น Zandera หุ้มด้วยผ้าชนิดพิเศษเคลือบสารไม่ลามไฟ สีสันสวยงามให้เลือกใช้งานตามต้องการสามารถใช้งานกับระบบโครงคร่าวแบบแขวน ได้หลากหลายรูปแบบให้มุมมองที่ทันสมัย สวยงาม ตอบรับทุกจินตนาการ

Cylence Zandera

Cylence Zandera เป็นวัสดุที่มีความสวยงามและทันสมัย

คำแนะนำในการติดตั้ง

แผ่นบุผนังอะคูสตอก Cylence รุ่น Zandera มีน้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการย้ายและติดตั้ง สามารถติดตั้งภายในห้องโดยใช้โครงคร่าวสำเร็จ กรุช่องว่างด้วยแผ่นกรุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น ZoundBlock ปิดผิวด้วยแผ่นยิปซั่มหรือสมาทบอร์ด โดยปิดทับด้านนอกด้วยแผ่นอะคูสติก Zandera

1.) ทําความสะอาดพื้นที่ก่‹อนทําการติดตั้ง จากนั้นกําหนดจุดที่จะทําการติดตั้ง

วิธีติดตั้ง Cylence Zandera

กำหนดจุดที่จะติดตั้งฉนวนซับเสียง Cylence Zandera

2.) เตรียมแผ‹นวัสดุอะคูสติก เอสซีจี สําหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง ร้อน Cylence Zandera โดยทากาว (กาวตะปู) บริเวณด้Œานหลังของแผ่‹นเป็นมุมทแยง ใหŒเต็มแผ่น

วิธีติดตั้ง Cylence Zandera

ทากาวตะปูให้เต็มแผ่นฉนวนซํบเสียง

3.) นําแผ่นวัสดุอะคูสติก เอสซีจี สําหรับ ผนังตกแต่ง‹ดูดซับเสียง รุ่น Cylence Zandera ทากาวมาติดตั้งเข้าŒกับผนัง ที่เตรียมไว้ โดยกดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที ให้กาวเซ็ตตัวยึดติดกับผนังจนแน่น ควรเริ่มติดตั้งจากตรงกลางของผนังด้านล่างขึ้นไปด้านบน

วิธีติดตั้ง Cylence Zandera

นำแผ่นผนังที่ทากาวติดเข้ากับผนัง

4.) ติดตั้งแผ‹นวัสดุอะคูสติก เอสซีจี สําหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ‹น Cylence Zandera จนเต็มพื้นที่ที่ต้Œองการและตรวจสอบความเรียบร้Œอยพร้อมเก็บรายละเอียดของงาน

วิธีติดตั้ง Cylence Zandera

ติดตั้งแผ่นฉนวนซับเสียงให้เต็มพื้นที่

กาารตัดต่อ

1.) เตรียมแผ่น Cylence Zandera ที่จะทำการตัดโดยลอกผ้าที่หุ้มด้านหลังออกจากนั้นวัดและตัดแผ่น Cylence Zadera ด้านในตามขนาดที่ต้องการ

วิธีตัดฉนวน Cylence Zandera

ลอกผ้าหลังแผ่นฉนวนออกและวัดขนาดที่ต้องการใช้

2.) ตัดผ้าให้เหลือขนาด 2 นิ้ว ( 5 ซม. ) จากนั้นทากาวบริเวณผ้าที่ต้องการหุ้มกลับ (แนะนำกาว 3M กาวสเปรย์ 77)

วิธีตัดฉนวน Cylence Zandera

ตัดผ้าที่ต้องใช้ในการหุ้มกลับโดยเหลือขนาดความกว้าง 50 มม.

3.) หุ้มผ้าที่ทากาวเรียบร้อยกลับตามเดิม

วิธีตัดฉนวน Cylence Zandera

หุ้มผ้ากลับตามเดิม

ตารางผลิตภัณฑ์

ขนาด Cylence Zandera

ขนาด Cylence Zandera