งานฉนวนหุ้มท่อระบบปรับอากาศ

งาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเครื่องชิลเลอร์ (Chiller) หัวจ่ายลมเย็น (AHU) จะต้องมีการติดตั้งท่อลมสังกะสี เพื่อส่งลมเย็นให้กระจายไปจุดต่างๆ ตามที่ต้องการ

การที่เราจะรักษาอุณหภูมิของลมเย็นไว้ได้นั้น เราต้องทำการหุ้มฉนวนกันความร้อนเพื่อไม่ให้ความเย็นภายในออกมาได้ และยั่งมีปรับโยชน์ในเรื่องของการป้องกันเสียงไม่ให้หลุดรอดออกมาจากท่อลมอีกด้วย

โดยปกติแล้วฉนวนที่ใช้ในงานระบบหุ้มท่อปรับอากาศก็จะเป็นฉนวนใยแก้วความหนาแน่น 24 กก./ลบ.ม ความหนาที่ 1 นิ้ว (25 มม) หรือความหนาที่ 2 นิ้ว (50 มม) ตามแต่ความต้องการและพื้นที่ในการติดตั้งว่ามีขนาดไหน

DUCT SYATEM

ฉนวนใยแก้วหุ้มงานระบบปรับอากาศ

ฉนวนเขียว Green-3 Insulation

Green Label

ฉนวนกันความร้อน SCG ผลิตจากวัสดุแก้วรีไซเคิลจึงได้รับฉลากเขียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้รับฉลาก SCG Eco Value

ECO VALUE

SCG Eco ฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณท์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Green Insulation

องค์การอนามัยโลก (WHO) และ สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency of Research on Cancer : IARC) ได้ให้การรับรองกับผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ทำให้ฉนวนใยแก้วเป็นผลิตตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกา และยุโรป

GREEN INSULATION

เนื้อฉนวนใยแก้วสีเขียว

Green Guard

ฉนวนใยแก้ว SCG มีเนื้อฉนวนสีเขียวพร้อมสาร HydroProtec ที่สามารถช่วยลดการอุ้มน้ำได้ถึง 10 เท่า ทำให้ฉนวนไม่ดูดซับน้ำและสามารถป้องกันไอน้ำได้ ส่งผลให้ฉนวนใยแก้ว SCG ใช้งานได้ยาวนานคู่กับอาการ

WATER CONDENSE ON GLASSWOOL

เนื้อฉนวนใยแก้ว SCG ไม่อุ้มน้ำและจะเป็นหยดน้ำเกาะอยู่บนเนื้อฉนวน

คำแนะนำในการติดตั้ง

1.) พื้นผิวท่อลมต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสนิม คราบน้ำมัน และรอยรั่ว โดยควรทดสอบรอยรั่วทุกจุดก่อนหุ้มฉนวน

2.) ตัดฉนวนหุ้มท่อตามขนาดที่กำหนด พร้อมทั้งตัดฉนวนบริเวณริมออก 50 มม. โดยให้เหลือวัสดุปิดผิวส่วนที่เป็นปีก เพื่อใช้ซ้อนทับรอยต่อของฉนวน

3.) หุ้มฉนวนรอบท่อลมให้รอยต่อแนบกันสนิท ให้ปีกซ้อนทับปลายอีกด้านของฉนวนและใช้เทปอลูมิเนียมฟอยล์ขนาด 2.5 นิ้วขึ้นไป ปิดรอยต่อของฉนวนที่ติดกันทุกด้าน

4.) พิจารณาขนาดของท่อลม หากท่อลมมีขนาดกว้างเกิน 24 นิ้ว ควรมีตัวยึดเพื่อยึดฉนวนให้แนบสนิทกับผิวท่อ โดยยึดติดไว้ทางด้านล่างของท่อภายในทุกระยะไม่เกิน 18 นิ้ว

5.) ตรวจสอบวัสดุปิดผิว แหากพบรอยรั่ว ถลอก หรือมีการฉีกขาดให้ใช้เทปอลูมิเนียมฟอยล์ปิดทับ เพื่อป้องกันความชื้นและไอน้ำไม่ให้สะสมในเนื้อฉนวน

DUCT TECHNICAL

การหุ้มฉนวนใยแก้วท่อลม

DUCT COVER WITH INSULATION

วิธีการตัดฉนวนใยแก้วสำหรับหุ้มท่อลม

ตารางความหนาฉนวนกันความร้อนติดตั้งท่อลม

ความหนาทั่วไป ความหนาเฉลี่ยที่ติดตั้ง ท่อกลม ท่อสี่เหลี่ยมจัตตุรัส ท่อสี่เเหลี่ยมผืนผ้า
1” (25 mm) 3/4” (19 mm) P+7” (178 mm) P+6” (152 mm) P+5” (127 mm)
1-1/2” (38 mm) 1-1/8” (28 mm) P+9-1/2” (241 mm) P+8” (203 mm) P+7” (178 mm)
2” (51 mm) 1-1/2” (38 mm) P+12” (305 mm) P+10” (254 mm) P+8” (203 mm)
2.2” (56 mm) 1.65” (42 mm) P+13” (330 mm) P+11” (279 mm) P+8-1/2” (279 mm)
3” (76 mm) 2-1/4” (57 mm) P+17” (432 mm) P+14-1/2” (368 mm) P+11-1/2” (292 mm)

ตารางผลิตภัณฑ์

FRK-G

ฉนวนกันความร้อน SCG รุ่น FRK-G

FRK-G
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานระบบปรับอากาศ เพื่อหุ้มท่อปรับอากาศรุ่น FRK-G ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทางชนิดไม่ลามไฟ 1 ด้านผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 และ ASTM E84

ตารางฉนวน เอสซีจี สำหรับงานระบบปรับอากาศ เพื่อหุ้มท่อปรับอากาศรุ่น FRK-G

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
FRK-G1625 16 กก/ลบ.ม 1220 x 30500 x 25 37.21 ตร.ม.
FRK-G1638 16 กก/ลบ.ม 1220 x 30500 x 38 37.21 ตร.ม.
FRK-G1650 16 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
FRK-G2425 24 กก/ลบ.ม 1220 x 30500 x 25 37.21 ตร.ม.
FRK-G2438 24 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 38 18.61 ตร.ม.
FRK-G2450 24 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
FRK-G3225 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 38 18.61 ตร.ม.
FRK-G3238 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 38 18.61 ตร.ม.
FRK-G3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 38 18.61 ตร.ม.
FRK-G4850 48 กก/ลบ.ม 1220 x 7500 x 50 9.15 ตร.ม.
FRK-G

ฉนวนกันความร้อน SCG รุ่น FRKF-G

FRKF-G
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานระบบปรับอากาศ เพื่อหุ้มท่อปรับอากาศรุ่น FRKF-G ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทางชนิดไม่ลามไฟ 2 ด้านผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 และ ASTM E83

ตารางฉนวน เอสซีจี สำหรับงานระบบปรับอากาศ เพื่อหุ้มท่อปรับอากาศรุ่น FRK-G

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
FRKF-G1625 16 กก/ลบ.ม 1220 x 30500 x 25 37.21 ตร.ม.
FRKF-G1638 16 กก/ลบ.ม 1220 x 30500 x 38 37.21 ตร.ม.
FRKF-G1650 16 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
FRKF-G2425 24 กก/ลบ.ม 1220 x 30500 x 25 37.21 ตร.ม.
FRKF-G2438 24 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 38 18.61 ตร.ม.
FRKF-G2450 24 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
FRKF-G3225 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 38 18.61 ตร.ม.
FRKF-G3238 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 38 18.61 ตร.ม.
FRKF-G3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 38 18.61 ตร.ม.
FRKF-G4850 48 กก/ลบ.ม 1220 x 7500 x 50 9.15 ตร.ม.

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

ตารางข้อมูลทางเทคนิคฉนวน เอสซีจี สำหรับงานระบบปรับอากาศ เพื่อหุ้มท่อปรับอากาศรุ่น FRK-G และ FRKF-G

คุณสมบัติ ข้อมูลทางเทคนิค มาตรฐานการทดสอบ
การดูดซึมไอน้ำ 0.2 % by volume ASTM C1104
การเกิดเชื้อราและเห็ด ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและเห็ด ASTM C665
การเผาไหม้ที่ผิวฉนวน Flame Spread < 25
Smoke Develop < 50
ASTM E84