ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น

งานระบบท่อน้ำร้อนใช้ในการส่งน้ำร้อนเข้าไปในอาคารเพื่อกระจายไปใช้งานต่างๆ เช่น น้ำร้อนในโรงแรม อุตสาหกรรมอาหาร มีการใช้น้ำร้อนหรือไอน้ำร้อนทั้งนั้น ดังนั้นระบบท่อจึงต้องมีการหุ้มฉนวนกันความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ถึงปลายทาง

ฉนวนใยแก้วรูปแบบท่อเป็นเส้นใยแก้วที่ขึ้นรูปลักษณะเป็นท่อ ความหนาแน่น 64 กก./ลบ.ม เพื่อให้ฉนวนคงรูปไม่ยุ่ย สะดวกแก่การติดตั้ง ฉนวนใยแก้วท่อสามารถใช้ได้ตั้งแต่อุณหภูมิปกติจนถึงอุณหหภูมิ 540 องศาเซลเซียส ถ้าสูงกว่านี้ต้องใช้ฉนวนใยหินจะเหมาะสมกว่าแต่ถ้าอุณหภูมิสูงไม่เกิน 540 องศาเซลเซียสการใช้ฉนวนใยแก้วจะเหมาะสมกว่าเพราะมีราคาถูกและให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน

PIPE LINE

งานระบบท่อต้องมีการหุ้มฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิ

คำแนะนำในการติดตั้ง

1.) การติดตั้งฉนวนประเภทท่อ ควรสั่งฉนวนตามขนาดที่เหมาะสม โดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสำหรับท่อเหล็ก (Pipe Size) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำหรับท่อโลหะชนิดอื่นๆ (Tube Size)

2.) ติดฉนวนรอบท่อ โดยอาจจะบากขอบด้านในตามแนวยาวเล็กน้อย เพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส

3.) การปิดฉนวนโดยรอบจะหุ้มด้วย แสตนเลสปิดผิว (Stainless Jacket) หรือหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อลดการถ่ายเทความร้อน และการเลือกมช้วัสดุปิดผิวสีเข้ม หรือทาสีทับจะช่วยลดอุณหภูมิผิวในงานระบบท่อความร้อนสูง และลดการเกิดหยดน้ำควบแน่นที่ผิวด้านนอก

4.) หากต้องการฉนวนหนาเพิ่มกว่าขนาดปกติ สามารถสั่งฉนวนหุ้มท่อเพิ่มได้โดยใช้ขนาดระบุเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ติดตั้งฉนวนเดิมไปแล้ว

ฉนวนเขียว Green-3 Insulation

Green Label

ฉนวนกันความร้อน SCG ผลิตจากวัสดุแก้วรีไซเคิลจึงได้รับฉลากเขียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้รับฉลาก SCG Eco Value

ECO VALUE

SCG Eco ฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณท์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Green Insulation

องค์การอนามัยโลก (WHO) และ สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency of Research on Cancer : IARC) ได้ให้การรับรองกับผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ทำให้ฉนวนใยแก้วเป็นผลิตตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกา และยุโรป

GREEN INSULATION

เนื้อฉนวนใยแก้วสีเขียว

Green Guard

ฉนวนใยแก้ว SCG มีเนื้อฉนวนสีเขียวพร้อมสาร HydroProtec ที่สามารถช่วยลดการอุ้มน้ำได้ถึง 10 เท่า ทำให้ฉนวนไม่ดูดซับน้ำและสามารถป้องกันไอน้ำได้ ส่งผลให้ฉนวนใยแก้ว SCG ใช้งานได้ยาวนานคู่กับอาการ

WATER CONDENSE ON GLASSWOOL

เนื้อฉนวนใยแก้ว SCG ไม่อุ้มน้ำและจะเป็นหยดน้ำเกาะอยู่บนเนื้อฉนวน

ตารางผลิตภัณฑ์

GLASSWOOL PIPE INSULATION

ฉนวนกันความร้อน SCG รุ่น PCI

PCI
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น รุ่น PCI เป็นฉนวนใยแก้วที่ผ่านการขึ้นรูปให้เป็นท่อนอัดแข็งตามขนาดท่อเหล็ก

GLASSWOOL PIPE INSULATION WITH FOIL

ฉนวนกันความร้อน SCG รุ่น PCIF

PCIF
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น รุ่น PCI เป็นฉนวนใยแก้วที่ผ่านการขึ้นรูปให้เป็นท่อนอัดแข็งตามขนาดท่อเหล็ก ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ เสริมแรง 3 ทิศทางชนิดไม่ลามไฟ 1 ด้านผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 476 และ ASTM E84

ตารางขนาดฉนวนใยแก้ว SCG สำหรับงานหุ้มท่อระบบะน้ำร้อน-เย็น รุ่น PCI , PCIF

ขนาดท่อ (NPS) ขนาดรูในท่อฉนวนกันความร้อน
(Internal Diameter pipe Insulation)
ความหนาฉนวน (มม.)
0.5″ 22 25, 38, 50, 63, 75, 100
0.75″ 27 25, 38, 50, 63, 75, 100
1″ 34 25, 38, 50, 63, 75, 100
1.25″ 43 25, 38, 50, 63, 75, 100
1.5″ 49 25, 38, 50, 63, 75, 100
2″ 61 25, 38, 50, 63, 75, 100
2.5″ 74 25, 38, 50, 63, 75, 100
3″ 90 25, 38, 50, 63, 75, 100
3.5″ 102 25, 38, 50, 63, 75, 100
4″ 115 25, 38, 50, 63, 75, 100
4.5″ 128 25, 38, 50, 63, 75, 100
5″ 143 25, 38, 50, 63, 75, 100
6″ 170 25, 38, 50, 63, 75, 100
7″ 196 25, 38, 50, 63, 75, 100
8″ 221 25, 38, 50, 63, 75, 100
9″ 246 25, 38, 50, 63, 75, 100
10″ 275 25, 38, 50, 63, 75, 100
12″ 326 25, 38, 50, 63, 75, 100

 

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

ตารางข้อมูลทางเทคนิคฉนวน เอสซีจี สำหรับงานระบบปรับอากาศ เพื่อหุ้มท่อปรับอากาศรุ่น FRK-G และ FRKF-G

คุณสมบัติ ข้อมูลทางเทคนิค มาตรฐานการทดสอบ
การดูดซึมไอน้ำ 0.2 % by volume ASTM C1104
การเกิดเชื้อราและเห็ด ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและเห็ด ASTM C665
การเผาไหม้ที่ผิวฉนวน Flame Spread < 25
Smoke Develop < 50
ASTM E84

 

ตารางค่าการนำความร้อนของฉนวนใยแก้ว เอสซีจี สำหรับหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น

อุณหภูมิเฉลี่ย
Mean Temperature (°C)
ค่าการนำความร้อน
Thermal Conductivity (W/m.K)
10 0.030
24 0.032
38 0.035
66 0.039
93 0.043
121 0.046
149 0.055
177 0.058
204 0.063
232 0.069
260 0.078