ฉนวนกันความร้อนงานทนความร้อน

ในงานอุตสาหกรรมความร้อนสูงที่ไม่เกิน 540 องศาเซลเซียสทั้งไอน้ำร้อน ท่อน้ำร้อน อุตสาหกรรมอาหาร ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ฉนวนใยแก้วเป็นฉนวนกันความร้อน เพราะมีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น และให้ประสิทธิภาพที่ดี เหมาะสมกับการใช้งาน

OVEN

อุตสาหกรรมเหล็กมีการใช้ความร้อนสูงจึงต้องใช้ฉนวนใยแก้วเพื่อป้องกันความร้อน

ฉนวนเขียว Green-3 Insulation

Green Label

ฉนวนกันความร้อน SCG ผลิตจากวัสดุแก้วรีไซเคิลจึงได้รับฉลากเขียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้รับฉลาก SCG Eco Value

ECO VALUE

SCG Eco ฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณท์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Green Insulation

องค์การอนามัยโลก (WHO) และ สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency of Research on Cancer : IARC) ได้ให้การรับรองกับผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ทำให้ฉนวนใยแก้วเป็นผลิตตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกา และยุโรป

GREEN INSULATION

เนื้อฉนวนใยแก้วสีเขียว

Green Guard

ฉนวนใยแก้ว SCG มีเนื้อฉนวนสีเขียวพร้อมสาร HydroProtec ที่สามารถช่วยลดการอุ้มน้ำได้ถึง 10 เท่า ทำให้ฉนวนไม่ดูดซับน้ำและสามารถป้องกันไอน้ำได้ ส่งผลให้ฉนวนใยแก้ว SCG ใช้งานได้ยาวนานคู่กับอาการ

WATER CONDENSE ON GLASSWOOL

เนื้อฉนวนใยแก้ว SCG ไม่อุ้มน้ำและจะเป็นหยดน้ำเกาะอยู่บนเนื้อฉนวน

ตารางผลิตภัณฑ์

HTI
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทนอุณหภูมิสูง รุ่น HTI ชนิดไม่มีวัสดุปิดผิว เป็นฉนวนใยแก้วที่ผ่านการขึ้นรูปทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น ไม่มีวัสดุปิดผิว ผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS 476

HTIF
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทนอุณหภูมิสูง รุ่น HTIF ชนิดปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ เป็นฉนวนใยแก้วที่ผ่านการขึ้นรูปทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทิศทางชนิด ไม่ลามไฟ 1 ด้าน ผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS 476 และ ASTM E84

HTIFD
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทนอุณหภูมิสูง รุ่น HTIFD ชนิดปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์แบบ 2 ด้าน เป็นฉนวนใยแก้วที่ผ่านการขึ้นรูปทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทิศทางชนิด ไม่ลามไฟ 2 ด้าน ผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS 476 และ ASTM E84

GLASSWOOL RESIST HIGH TEMPERATURE

ฉนวนกันความร้อน SCG รุ่น HTI

ตารางขนาดฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทนอุณหภูมิสูง รุ่น HTI ชนิดม้วน

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
HTI-G1650 16 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
HTI-G2650 26 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
HTI-G3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
HTI-G3275 32 กก/ลบ.ม 1220 x 7500 x 75 9.15 ตร.ม.

*ขนาดของฉนวน เอสซีจี รุ่น HTIF และ HTIFD มีขนาดเท่ากับรุ่น HTI

 

ตารางขนาดฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทนอุณหภูมิสูง รุ่น HTI ชนิดแผ่น

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด กxยxส (มม.) พื้นที่
HTI-G3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
HTI-G3275 32 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 75 2.98 ตร.ม.
HTI-G3850 38 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
HTI-G3875 38 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 75 2.98 ตร.ม.

*ขนาดของฉนวน เอสซีจี รุ่น HTIF และ HTIFD มีขนาดเท่ากับรุ่น HTI

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

ตารางข้อมูลทางเทคนิคฉนวน เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทนอุณหภูมิสูง รุ่น HTI

คุณสมบัติ ข้อมูลทางเทคนิค มาตรฐานการทดสอบ
การดูดซึมไอน้ำ 0.2 % by volume ASTM C1104
การเกิดเชื้อราและเห็ด ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและเห็ด ASTM C665
การเผาไหม้ที่ผิวฉนวน Flame Spread < 25
Smoke Develop < 50
ASTM E84

*ขนาดของฉนวน เอสซีจี รุ่น HTIF และ HTIFD มีขนาดเท่ากับรุ่น HTI

 

ตารางค่าการนำความร้อนของฉนวนใยแก้ว เอสซีจี สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่องานทนอุณหภูมิสูง

Mean Temperature
Degree Celsius ( C )
16K 26K 32K 38K
10 0.035 0.033 0.031 0.030
24 0.038 0.035 0.033 0.032
38 0.041 0.038 0.037 0.035
99 0.052 0.049 0.048 0.043
149 0.078 0.067 0.060 0.055
204 0.108 0.089 0.075 0.063
260 0.149 0.119 0.103 0.089
316 0.203 0.160 0.135 0.114

* Mean Temperature หาจาก (Operating Temperature + Outside Temperature) /2