แผ่นบุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น Zandera เป็นแผ่นบุผนังสำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดเสียงสะท้อนและดูดซับเสียง ผลิตจากแผ่นกลาสวูล (Glasswool) ที่มีความหนาแน่นสูง ปิดผิวหน้าและหลังด้วยแผ่นกลาสแมท เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารอะคลิริกลาเท็กซ์ หุ้มด้วยผ้าชนิดพิเศษที่มีสีสันให้เลือกตามการใช้งาน ติดตั้งง่ายและมีน้ำหนักเบา

การดูดซับเสียงควบคุมเสียงสะท้อน (Sound Absorption)

การออกแบบที่ต้องการลดเสียงสะท้อนเช่น ห้องประชุม โรงละคร โรงภาพยนต์ ห้องบรรยาย ห้องดูหนังฟังเพลงหรือห้องคาราโอเกะ หากมีเสียงสะท้อน หรือเสียงก้องที่เกิดขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพการได้ยินของผู้ฟังลดลง ดังนั้นต้องออกแบบให้วัสดุสามารถดูดซับเสียงได้ดีเพื่อป้องกันเสียงที่มาตกกระทบฝ้า เพดาน พื้นหรือผนัง โดยสามารถดูดได้จากค่า NRC ซึ่งเป็นค่าที่ระบุความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุต่างๆ


Sound Absorption Coefficient (SAC)

SAC คือ ค่าการดูดกลืนเสียงที่ความที่ค่าหนึ่ง SAC = 0.8 ที่ความถี่ 500 Hz หมายความว่า ที่ความถี่ 500 Hz วัสดุชนิดนี้จะดูดซับเสียงไว้ 80% และอีก 20% จะสะท้อนออกไป


Noise Reduction Coefficient (NRC)

NRC เป็นตัวเลขที่จะระบุได้ถึงความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุ โดยที่ NRC คือ ค่าเฉลี่ยของ SAC (Sound Absorption Coefficirnt) ที่ความถี่ 250, 500, 1,000, 2000 Hz และปักเศษให้อยู่ที่ 0.05 โดยทั่วไปค่า NRC จะต้องมากกว่า 0.40 ถึงจะเป็นวัสดุดูดซับเสียง

การใช้งาน

แผ่นบุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น Zandera มีให้เลือกทั้งสิ้น 8 สีได้แก่ สีครีม, สีแดง, สีเทา สีส้ม, สีขาว สีเขียวอ่อน, สีน้ำตาลอ่อน และ สีน้ำตาลเข้ม สามารถติดตั้งกับผนังไม้, ผนังยิปซัม, หรือผนังสมาร์ทบอร์ด ออกแบบมาเพื่อใช่งานในบ้านพักอาศัยหรืออาคารต่างๆ เช่น ห้องโฮมเธียร์เตอร์, ห้องฟังเพลง, ห้องประชุม, ห้องอัดเสียง, ห้องซ้อมดนตรี, ห้องคาราโอเกะ เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษ

ค่าการดูดซับเสียงสูง

Cylence Zandera มีค่าการดูดซับเสียง NRC (Noise Reduction Coefficient) สูงสุดถึง 0.67 สามารถดูดซับเสียงได้ 67% (ASTM C 423) ช่วยลดเสียงก้องภายในห้องที่เกิดจากการสะท้อนของเสียงกับผนัง เพิ่มบรรยากาศที่ดีภายในตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องการความเงียบสงบ และความเป็นส่วนตัว


ทันสมัย สวยงาม

แผ่นบุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น Zandera หุ้มด้วยผ้าชนิดพิเศษเคลือบสารไม่ลามไฟ สีสันสวยงามให้เลือกใช้งานตามต้องการสามารถใช้งานกับระบบโครงคร่าวแบบแขวน ได้หลากหลายรูปแบบให้มุมมองที่ทันสมัย สวยงาม ตอบรับทุกจินตนาการ

คำแนะนำในการติดตั้ง

แผ่นบุผนังอะคูสตอก Cylence รุ่น Zandera มีน้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการย้ายและติดตั้ง สามารถติดตั้งภายในห้องโดยใช้โครงคร่าวสำเร็จ กรุช่องว่างด้วยแผ่นกรุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น ZoundBlock ปิดผิวด้วยแผ่นยิปซั่มหรือสมาทบอร์ด โดยปิดทับด้านนอกด้วยแผ่นอะคูสติก Zandera

1.) ทําความสะอาดพื้นท่ี่ก่‹อนทําการติดตั้ง จากนั้นกําหนดจุดที่จะทําการติดตั้ง

2.) เตรียมแผ‹นวัสดุอะคูสติก เอสซีจี สําหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง ร้อน Cylence Zandera โดยทากาว (กาวตะปู) บริเวณดŒานหลัง ของแผ่‹น เป็นมุมทแยง ใหŒเต็มแผ่น

3.) นําแผ่นวัสดุอะคูสติก เอสซีจี สําหรับ ผนังตกแต่ง‹ดูดซับเสียง รุ่น Cylence Zandera ทากาวมาติดตั้งเข้าŒกับผนัง ที่เตรียมไว้ โดยกดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที ให้กาวเซ้ทตัวยึดติดกับผนังจนแน่น ควรเริ่มติดตั้งจากตรงกลางของผนังด้านล่างขึ้นไปด้านบน

4.) ติดต้ังแผ‹นวัสดุอะคูสติก เอสซีจี สําหรับผนังตกแต‹งดูดซับเสียง รุ‹น Cylence Zandera จนเต็มพื้นที่ ท่ีตŒองการ และตรวจสอบความเรียบร้Œอย พร้อมเก็บรายละเอียดของงาน

กาารตัดต่อ

1.) เตรียมแผ่น Cylence Zandera ที่จะทำการตัดโดยลอกผ้าที่หุ้มด้านหลังออก จากนั้นวัดและตัดแผ่น Cylence Zadera ด้านในตามขนาดที่ต้องการ

2.) ตัดผ้าให้เหลือขนาด 2 นิ้ว ( 5 ซม. ) จากนั้นทากาวบริเวณผ้าที่ต้องการหุ้มกลับ (แนะนำกาว 3M กาวสเปรย์ 77)

3.) หุ้มผ้าที่ทากาวเรียบร้อยกลับตามเดิม

ตารางผลิตภัณฑ์