ฉนวนใยหินThermalRock S เป็นฉนวนใยหินแบบแผ่นแข็งมีความหนาแน่นที่สูง (120 – 150 kg/m3) ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายทั้งในงานระบบผนังกันไฟเพื่อแบ่งส่วนอาคาร

ด้วยค่าความหนาแน่นที่สูงถึง 120 kg/mเป็นแผ่นแข็งทำให้การยุบตัวของฉนวนต่ำ (น้อยกว่า 2% โดยปริมาตร) สามารถนำไปอุดช่องว่างต่างๆเช่น บริเวณท่อสายไฟที่เดินผ่านผนัง ท่อลมผ่านผนังอาคาร

ค่าการนำความร้อนของ ThermalRock S

ก่อนที่เราจะอธิบายว่าค่าการนำความร้อนคืออะไร เราอยากจะอธิบายเพื่อให้เข้าใจคอนเซ็ปของการถ่ายเทความร้อนอย่างคร่าวๆก่อน

ถ้าสมมุติว่าเรามีแก้วเหล็กใส่น้ำร้อนไว้ภายใน และเราเอามือไปจับที่แก้วเหล็กใบนั้น เราจะรู้สึกว่าแก้วนี้มันร้อนแต่ในทางกลับกันเป็นแก้วเซรามิค (แก้วกระเบื้อง ถ้วยกาแฟ) เราอาจจะรู้สึกอุ่นๆ และแน่นอนว่าไม่ร้อนเท่ากับแก้วเหล็ก

ตอนนี้เรากลับมาที่ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) หรือว่า K-Value ของเรากันการที่แก้วเหล็กเย็นนั้นเป็นเพราะว่าแก้วเหล็กมี “ค่าการนำความร้อนที่สูง” ทำให้ความร้อนจากน้ำร้อนส่งผ่านเหล็กมาถึงมือเราได้ง่าย ในทางกลับกันแก้วเซรามิคมี “ค่าการนำความร้อนที่ต่ำ” ทำให้ความร้อนจากนำ้ร้อนภายในแก้วเซรามิคส่งมาที่มือเราได้ยากขึ้น หรือที่เราเรียกว่า แก้วเซรามิคเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี เพราะส่งความร้อนมาได้น้อยนั่นเอง

COFFEE CERAMIC GLASS

แก้วเซรามิคมีค่าการนำความร้อนต่ำเวลาถือจึงไม่ร้อน

ดังนั้นสำหรับฉนวนกันความร้อนแล้วถ้าค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) มีค่าน้อย ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวและการทดสอบหาค่าการนำความร้อนสำหรับฉนวนกันความร้อนสามารถส่งทดสอบได้ อย่างฉนวนใยหิน ThermalRock S ของบริษัทROCKWOOL จะส่งทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C518 และจากผลการทดสอบจะได้ค่าออกมาตามตารางนี้

ตารางค่าการนำความร้อนของฉนวนใยหิน ThermalRock S

ผลิตภัณฑ์ ThermalRock S120 ThermalRock S140.150
ค่าการนำความร้อน (W/m.K) 0.034 0.034

การดูดซับเสียงของฉนวนกันความร้อน

สำหรับในงานระบบผนังและงานฝ้า-เพดาน เป้าหมายหลักอาจมีเพียงเรื่องของการกันเสียงหรือการกันความร้อนเพียงอย่างเดียว แต่ฉนวนใยหินที่มีโครงสร้างวัสดุแบบเซลล์เปิด (Open cell Structure) สามารถกันความร้อนได้และและยังสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมากอีกด้วย

ค่าการดูดซํบเสียงหรือ NRC (Noise Reduction Coefficient) เป็นค่าที่จะบอกเราว่าเมื่อเสียงมากระทบกับวัสดุนี้ เสียงจะถูกดูดซับกี่เปอร์เซ็น อย่างเช่น NRC = 0.8 หมายความว่าถ้าเสียงมาชนกับวัสดุนี้ เสียงจะถูกดูดซํบไป 80% และจะสะท้อนออกไป 20% เท่านั้น

SOUND ABSORBTION

การดูดซับเสียงของฉนวนจะดูที่ค่า NRC

ดังนั้นเมื่อมีเสียงภายนอกเช่น เสียงแตรรถยนต์ในช่วงตอนกลางคืนที่มีการจราจรหนาแน่น เมื่อเสียงมาตกกระทบผนังของเราที่มีการติดตั้งฉนวน ThermalRock S ฉนวนจะทำการดูดซับเสียงไว้ภายในและไม่ปล่อยออกมา เสมือนเป็นการกันเสียงไม่ให้ทะลุผ่านมาอีกด้วย ดังนั้นเสียงที่เคยดังก็จะลดลงอย่างมาก

การซึมซับน้ำของฉนวนใยหิน

ในงานระบบผนังนั้นความชื้นถือเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมาก การที่ผนังชื้นจะทำให้สีผุพองขึ้น อาจเกิดเชื้อราตามฝ้าและผนัง รวมถึงการเป็นรอยหยดน้ำที่ผนังซึ่งทำให้อายุการใช้งานของอาคารลดลง

ปัญหานี้ส่งผลมาให้ผู้ผลิตฉนวนต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นไปอีกด้วยการทำให้ฉนวนใยหินนั้นมีการซึมน้ำที่น้อย หมายความวว่าตัวฉนวนนี้จะไม่อุ้มน้ำ เมื่อมีน้ำหยดลงบนฉนวนใยหิน ROCKWOOL น้ำจะรวมกันเป็นหยดและไม่ซึมเข้าไปในฉนวนแต่จะมีลักษณะเป็นหยดน้ำอยู่บนฉนวนแทน

WATER CONDENSE ON ROCKWOOL

น้ำจะไม่ซึมเข้าเนื้อฉนวนแต่จะเกาะเป็นหยดน้ำบนเนื้อฉนวน

ฉนวนใยหินกับการก่อให้เกิดมะเร็ง

มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ “ใยหิน” ก่อให้เกิด “มะเร็ง” สิ่งนี้เป็นความเข้าในผิดในรูปแบบของการแปรภาษาออกมา ฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) และ แร่ใยหิน (Asbestos) ด้วยคำ 2 คำนี้จึงทำให้เกิดความสับสน เราจะมาอธิบายให้ฟัง

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นกลุ่มแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นกลุ่มแร่ซิลิเกต สามารถกระจายฟุ้งในอากาศและเส้นใยสามารถแตกเล็กลงได้เรื่อยๆมีลักษณะที่แหลมคม และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

asbestos

ภาพแร่ใยหิน (Asbestos)

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เกิดจากกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยเครื่องจักรมาตรฐานที่จะหลอมละลายหินบะซอลต์และหินโดโลไมท์ เพื่อปั่นออกมาเป็นเส้นใยขนาด 4-6 ไมครอน เส้นใยสามารถแตกหักได้มีปลายมนขนาดใหญ่เกินกว่าจะเข้าปอด ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

material of rock wool insulation

ภาพฉนวนใยหิน ROCKWOOL

ตารางความแตกต่างฉนวนใยหิน ROCKWOOL และ  แร่ใยหิน (Asbestos)

ข้อแตกต่าง ฉนวนใยหินROCKWOOL แร่ใยหิน (Asbestos)
วัตถุดิบ หินบะซอลต์ , โดโลไมท์ กลุ่มแร่ซิลิเกต
แหล่งกำเนิด เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน การทับถมของกลุ่มแร่ซิลิเกต
ลักษณะเส้นใย ขนาด 4 – 6 ไมครอน เส้นใยปลายมน ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน เส้นใยแหลมคม
ผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
การจำแนกตามสถาบัน
วิจัยมะเร็งนานาชาติ
กลุ่มที่ 3 ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ กลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

เราสามารถค้นหาข้อมูลของสารต่างๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้จากสถาบันมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) โดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติจะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตารางจำแนกสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Group 1 เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 2A เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 2B เเป็นสารที่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 3 ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

ตารางผลิตภัณฑ์

ROCKWOOL THERMALROCK

ThermalRock S

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น ThermalRock S

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
ThermalRock S120 120 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 25 0.72 ตร.ม.
ThermalRock S120 120 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม.
ThermalRock S120 120 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 25 0.72 ตร.ม.
ThermalRock S120 120 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม.
ThermalRock S150 150 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 75 0.72 ตร.ม.
ThermalRock S150 150 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 100 0.72 ตร.ม.

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

การทดสอบ / ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ ThermalRock S120 ThermalRock S150 มาตรฐานการทดสอบ
ค่าความหนาแน่น (kg/m3) 120 150
ค่าการนำความร้อน
20 °Cλ Value (W/mK)
0.034 0.034 ASTM C518
ค่าการดูดซํบเสียง (NRC) 1.05 0.90 ISO 354
มาตรฐานการทนไฟ

เป็นวัสดุไม่ติดไฟ

เป็นวัสดุไม่ติดไฟ EN 13501-1
ค่าการดูดซับความชื้น น้อยกว่า 0.04 โดย % ปริมาตร น้อยกว่า 0.04 โดย % ปริมาตร ASTM C1104/1104M
ค่าการดูดซับน้ำ (โดยแช่เป็นบางส่วน) น้อยกว่า 0.5 กก./ตร.ม. น้อยกว่า 0.5 กก./ตร.ม. EN 1609

เอกสารที่เกี่ยวข้อง