ฉนวนใยหิน Safe ’n’ Silent Pro ถูกออกแบบมาเพื่องานระบบผนังกันเสียงที่มีค่า NRC ที่สูงถึง 1.00 ทำให้เสียงถูกดูดซับถึง 100% และด้วยคุณสมบัติของฉนวนใยหินที่สามารถป้องกันความร้อน ส่งผลให้ระบบผนังมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องของการป้องกันเสียงและกันความร้อน

จากคุณสมบัติของหินภูเขาไฟ หรือหินบะซอลต์ที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตฉนวนใยหินROCKWOOL ที่เป็นสารอนินทรีย์ที่จุลินทรีย์หรือเชื้อราไม่สามารถเติบโตได้ เนื้อฉนวนก็จะไม่เน่าเสียด้วย ทำให้ฉนวนใยหินROCKWOOL อยู่คู่กับอาคารได้อย่างยาวนาน

ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWOOL ยังได้รับฉลากเขียว จาก SGBC ( Singapore Green Building Council ) ซึ่งได้รับการประเมิณในระดับ 3-Tick ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการกันเสียง

วัสดุฉนวนใยหิน Safe ’n’ Silent Pro ถูกทดสอบด้วยมาตรฐาน ISO 354 ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบแบบห้องก้องกังวาน (Reverberant room Medthod) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิการดูดซับเสียง

วิธีการทดสอบนี้เราจะใช้วัสดุตัวอย่าง 10-12 ตารางเมตร โดยภายในห้องจะมีเครื่องกำเนิดเสียงที่จะปล่อยเสียงที่มีความถี่ตั้งแต่ 100-5,000 Hz ให้สะท้อนไปมาที่บริเวณผิวห้องและมาชนกับวัตถุ

REVERBERATION ROOM

ห้องทดสอบการดูดซับเสียงของวัสดุ

จากผลการทดสอบนี้เราจะได้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงตั้งแต่ 0 – 1 ที่เป็นค่าที่บอกเราว่าสามารถดูดซับเสียงได้เท่าไหร่ตั้งแต่ 0% – 100% และจากการทดสอบนี้ฉนวนใยหิน Safe ’n’ Silent Pro จะได้ค่า NRC (Noise Reduction Coefficient) อยู่ที่ 0.9 – 1.0 ที่บ่งบอกว่า ฉนวนใยหินSafe ’n’ Silent Pro ดูดซับเสียงได้มากถึง 90% – 100% เลยทีเดียว

ความสามารถในการกันความร้อน

ประสิทธิภาพทางความร้อนของฉนวนใยหินนั้นเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว ทั้งในระบบงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 100 – 850 องศาเซลเซียส ด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำดังนั้นในงานระบบผนังที่ต้องกันการความร้อนที่ 30 – 40 องศาเซลเซียสถือว่าเล็กน้อยไปเลย

WALL WITH SOUND INSULATION

ฉนวนกันความร้อนช่วยลดความร้อนจากอากาศภายนอกได้

ค่าการนำความร้อนของฉนวนใยหินถูกทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C518 ผลลัพธ์จากการทดสอบนี้ได้ค่าการนำความร้อน (K-Value หรือ Thermal Conductivity) อยู่แค่ 0.033 – 0.036 W-m.K ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำมากและเกินพอสำหรับงานระบบผนัง

ความสามารถในการทนไฟ

ผลิตภัณฑ์ฉนวนใยหินด้วยคุณสมบัติส่วนตัวแล้วมีจุดหลอมเหลวที่ 1,000 องศาเซลเซียส ถือว่าทนอุณหภูมิได้สูงมาก เราสามารถยืนยันความสามารถนี้ด้วยการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การหาจุดหลอมเหลวของฉนวนใยหินถูกทดสอบด้วย ASTM ตามมาตรฐาน ASTM E794 โดยวิธีการทดสอบการวิเคราะห์ผลต่างทางความร้อน (DTA หรือ Differential Thermal Analysis) ที่จะใช้ทดสอบวัสดุที่อุณหภูมิ 25 – 1500 องศาเซลเซียส

MELTING POINT AT 1000C AND NON COMBUSTIBLE MATERIAL

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟถูกจัดประเภทเป็นวัสดุ A1

เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าฉนวนใยหินไม่ติดไฟ มีการทดสอบหนึ่งเรียกว่า EN 13501-1 ที่เป็นมาตรฐานในการทดสอบการตอบสนองต่อเปลวไฟ โดยจะทำการแบ่งวัสดุตั้งแต่ระดับ A1 – F โดยวัสดุในระดับ F จะเป็นวัสดุไวไฟ ติดไฟง่ายและแพร่กระจายได้เร็ว ส่วนฉนวนใยหินถูกจัดอยู่ในระดับ A1 ที่บอกว่าเป็นวัสดุไม่ติดไฟ

การดูดซับน้ำและความชื้น

ในงานระบบผนังนั้นความชื้นถือเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมาก การที่ผนังชื้นจะทำให้สีผุพองขึ้น อาจเกิดเชื้อราตามฝ้าและผนัง รวมถึงการเป็นรอยหยดน้ำที่ผนังซึ่งทำให้อายุการใช้งานของอาคารลดลง

ปัญหานี้ส่งผลมาให้ผู้ผลิตฉนวนต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นไปอีกด้วยการทำให้ฉนวนใยหินนั้นมีการซึมน้ำที่น้อย หมายความวว่าตัวฉนวนนี้จะไม่อุ้มน้ำ เมื่อมีน้ำหยดลงบนฉนวนใยหิน ROCKWOOL น้ำจะรวมกันเป็นหยดและไม่ซึมเข้าไปในฉนวนแต่จะมีลักษณะเป็นหยดน้ำอยู่บนฉนวนแทน

water condense on rock wool

หยดน้ำจะไม่ซึมเข้าไปที่ฉนวนใยหินและจะระเหยออกได้เอง

วิธีการนี้ทำให้ฉนวนแห้งเร็วเมื่อมีอากาศพัดผ่านก็จะทำให้หยดน้ำระเหยไปหมดด้วย และฉนวนใยหินROCKWOOL ยังผ่านการทดสอบการดูดซับความชื้นตามมาตรฐาน ASTM C1104 และ ASTM C1104M และได้ค่าการดูดซับไอน้ำ 0.04% เท่านั้นซึ่งแทบจะไม่ดูดไอน้ำเลยด้วยซ้ำ

ฉนวนใยหินกับการก่อให้เกิดมะเร็ง

มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ “ใยหิน” ก่อให้เกิด “มะเร็ง” สิ่งนี้เป็นความเข้าในผิดในรูปแบบของการแปรภาษาออกมา ฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) และ แร่ใยหิน (Asbestos) ด้วยคำ 2 คำนี้จึงทำให้เกิดความสับสน เราจะมาอธิบายให้ฟัง

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นกลุ่มแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นกลุ่มแร่ซิลิเกต สามารถกระจายฟุ้งในอากาศและเส้นใยสามารถแตกเล็กลงได้เรื่อยๆมีลักษณะที่แหลมคม และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

asbestos

ภาพแร่ใยหิน (Asbestos)

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เกิดจากกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยเครื่องจักรมาตรฐานที่จะหลอมละลายหินบะซอลต์และหินโดโลไมท์ เพื่อปั่นออกมาเป็นเส้นใยขนาด 4-6 ไมครอน เส้นใยสามารถแตกหักได้มีปลายมนขนาดใหญ่เกินกว่าจะเข้าปอด ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

material of rock wool insulation

ภาพฉนวนใยหิน ROCKWOOL

ตารางความแตกต่างฉนวนใยหิน ROCKWOOL และ  แร่ใยหิน (Asbestos)

ข้อแตกต่าง ฉนวนใยหินROCKWOOL แร่ใยหิน (Asbestos)
วัตถุดิบ หินบะซอลต์ , โดโลไมท์ กลุ่มแร่ซิลิเกต
แหล่งกำเนิด เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน การทับถมของกลุ่มแร่ซิลิเกต
ลักษณะเส้นใย ขนาด 4 – 6 ไมครอน เส้นใยปลายมน ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน เส้นใยแหลมคม
ผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
การจำแนกตามสถาบัน
วิจัยมะเร็งนานาชาติ
กลุ่มที่ 3 ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ กลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

เราสามารถค้นหาข้อมูลของสารต่างๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้จากสถาบันมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) โดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติจะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตารางจำแนกสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Group 1 เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 2A เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 2B เเป็นสารที่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 3 ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

การติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์ฉนวนใยหินROCKWOOL รุ่น Safe ’n’ Silent Pro ถูกออกแบบมาใช้สำหรับงานผนังเพื่อใช้ในการกันเสียงและกันความร้อน การใช้งานสามารถติดตั้งได้ 2 วิธีคือ

1.) การก่อผนัง 2 ชั้นโดยเว้นช่องว่างสำหรับฉนวนใยหิน

BRICKWALL INSULATION

การก่อผนังอิฐ 2 ชั้นจะติดตั้งฉนวนไว้ที่ระหว่างกลางของผนังอิฐทั้ง 2 ฝั่ง

2.) การตีโครงคร่าวสำหรับฉนวนใยหินและปิดด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด

INSTALLED INSULATION IN DRY WALL

การติดโคร่งคร่าวผนังเหมาะสำหรับงานต่อเติม

โดยทั้ง 2 วิธีการนี้จะมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันการก่อผนัง 2 ชั้นได้ผนังที่แข็งแรงและมีการซับเสียงและกันความร้อนที่ดีกว่าการตีโครงคร่าวแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของต้นทุนที่สูงกว่า

การตีโครงคร่าวสำหรับผนังนั้นจะมีข้อดีคือค่าก่อสร้างจะถูกกว่าและสามารถทำในรูปแบบของการรีโนเวทได้แต่ผนังก็จะแข็งแรงน้อยกว่าการก่อผนัง 2 ชั้น

ตารางผลิตภัณฑ์

ROCKWOOL SAFE N SILENT PRO

Safe ’n’ Silent Pro

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น Safe ’n’ Silent Pro 330

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
Safe ’n’ Silent Pro 330 40 กก/ลบ.ม 400 x 1200 x 50 0.48 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 330 40 กก/ลบ.ม 400 x 1200 x 75 0.48 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 330 40 กก/ลบ.ม 400 x 1200 x 100 0.48 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 330 40 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 330 40 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 75 0.72 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 330 40 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 100 0.72 ตร.ม.

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น Safe ’n’ Silent Pro 350

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
Safe ’n’ Silent Pro 350 60 กก/ลบ.ม 400 x 1200 x 50 0.48 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 350 60 กก/ลบ.ม 400 x 1200 x 75 0.48 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 350 60 กก/ลบ.ม 400 x 1200 x 100 0.48 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 350 60 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 350 60 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 75 0.72 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 350 60 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 100 0.72 ตร.ม.

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น Safe ’n’ Silent Pro 370

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
Safe ’n’ Silent Pro 370 80 กก/ลบ.ม 400 x 1200 x 25 0.48 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 370 80 กก/ลบ.ม 400 x 1200 x 50 0.48 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 370 80 กก/ลบ.ม 400 x 1200 x 75 0.48 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 370 80 กก/ลบ.ม 400 x 1200 x 100 0.48 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 370 80 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 25 0.72 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 370 80 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 370 80 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 75 0.72 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 370 80 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 100 0.72 ตร.ม.

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น Safe ’n’ Silent Pro 380

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
Safe ’n’ Silent Pro 380 100 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 380 100 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 75 0.72 ตร.ม.
Safe ’n’ Silent Pro 380 100 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 100 0.72 ตร.ม.

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

การทดสอบ / ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ Safe ‘n’ Silent
Pro 330
Safe ‘n’ Silent
Pro 350
Safe ‘n’ Silent
Pro 370
Safe ‘n’ Silent
Pro 380
มาตรฐานการทดสอบ
ค่าการดูดซับเสียงที่ความหนา 50 มม
(NRC)
0.90 1.00 1.00 1.00 EN ISO 354 / ASTM C 423-01
ค่าความหนาแน่น (kg/m3) 40 60 80 100
มาตรฐานการทนไฟ เป็นวัสดุไม่ติดไฟ เป็นวัสดุไม่ติดไฟ เป็นวัสดุไม่ติดไฟ เป็นวัสดุไม่ติดไฟ EN13501-1
จุดหลอมเหลว มากกว่า 1000 °C มากกว่า 1000 °C มากกว่า 1000 °C มากกว่า 1000 °C ASTM E794
ค่าการนำความร้อน
20°Cλ Value (W/mK)
0.036 0.0035 0.034 0.033 ASTM C518
ค่าการต้านทานความร้อนที่ 50 มม.
(ค่า R-Value หน่วย m2K)
1.389 1.429 1.471 1.515
ค่าการดูดซับน้ำ
(โดยแช่เป็นบางส่วน)
1.0 กก./ตร.ม. 0.5 กก./ตร.ม. 0.5 กก./ตร.ม. 0.5 กก./ตร.ม. EN 1609.97
ค่าการดูดซับความชื้น น้อยกว่า 0.04 โดย % ปริมาตร น้อยกว่า 0.04 โดย % ปริมาตร น้อยกว่า 0.04 โดย % ปริมาตร น้อยกว่า 0.04 โดย % ปริมาตร ASTM C1104 / C1104M
ความหนาของแผ่น 50,75,100 มม. 50,75,100 มม. 25,50,75,100 มม. 25,50,75,100 มม. EN 822
การใช้งานที่แนะนำโดยทั่วไป เหมาะสำหรับงานผนังภายในอาคาร สำนักงาน หรืออาคารทั่วไป เหมาะสำหรับงานผนังเบาทุกประเภท เหมาะสำหรับงานผนังเบาที่เน้นคุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง เหมาะสำหรับงานผนังเบาที่เน้นคุณสมบัติเกี่ยวกับเสียง