ฉนวนใยหิน ProRox SL เป็นฉนวนใยหินในซีรี่ย์ของ ProRox ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นแผ่นขนาดกว้าง 0.6 เมตร ยาว 1.2 เมตร และมีความหนาแน่นที่หลากหลายให้เลือกใช้งาน

วัสดุฉนวนใยหินROCKWOOL ในซีรี่ย์ของ ProRox จะนำมาใช้ในงานทนความร้อนสูงๆ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสถึง 850 องศาเซลเซียส ทั้งในงานแท็ง หม้อต้ม เตาเผา หรือถังความดัน

มีการทดสอบมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้งานในโรงงานที่มากกว่าและมีการทดสอบวัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในโรงงานที่มากกว่าอย่างเช่น สารคลอไรด์ (Chloride) ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดสนิมบริเวณผิวท่อหรือการทดสอบการดูดซับไอน้ำให้ต่ำกว่า 1% โดยน้ำหนัก

ค่าการนำความร้อนของ ProRox SL

ฉนวนกันความร้อนชนิดม้วนลวดตาข่ายนั้น สามารถทนความร้อนได้ถึง 650 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASTM C411 และ ASTM C447

และยังได้รับการทดสอบค่าการนำความร้อนด้วยมาตรฐาน ASTM C117 ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ทำเพื่อหาค่าการนำความร้อนภายในฉนวนใยหินม้วนลวดตาข่ายและได้ผลลัพธิ์ เป็นตารางนี้

Mean Temp (°C) 50 100 150 200 250 300
ProRox SL 930 0.039 0.047 0.054 0.064 0.075
ProRox SL 950 0.038 0.046 0.053 0.062 0.072 0.081
ProRox SL 960 0.038 0.044 0.050 0.057 0.065 0.075
ProRox SL 970 0.038 0.043 0.049 0.056 0.064 0.074

ประเภทการติดไฟและปฏิกิริยากับไฟ

ด้วยคุณสมบัติของเนื้อฉนวนใยหินที่มีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เราได้นำมาทดสอบเพื่อหาประเภทการติดไฟตามมาตรฐาน EN13501-1 ซึ่งจะแบ่งวัสดุตามการติดไฟจาก A1 – F

ตารางมาตรฐาน EN13501-1

“s” ระดับการปล่อยควัน (Smoke emission level) : มีค่าต้องแต่ 1 (ปล่อควันน้อย-ไม่มีควัน) ถึง 3 (ปล่อยควันสูง)
“d” การเกิดหยดไฟ (Flaming Droplets) : มีค่าต้องแต่ 0 (ไม่เกิดหยดไฟ) ถึง 1 (เกิดหยดไฟมาก)

ส่วนเสริมมาตรฐาน EN13501-1

จากตารางจำแนกวัสดุเราจะเห็นได้ว่าฉนวนใยหิน ProRox SL เป็นวัสดุประเภท A1 ซึ่งไม่ติดไฟ ไม่ก่อให้เกิดควันและไม่มีการเกิดหยดไฟ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในป้องกันอัคคีภัยได้

การทดสอบสารที่ก่อให้เกิดสนิม

ในงานฉนวนหุ้มท่อน้ำร้อน ปัญหาที่พบบ่อยคือเรื่องของสนิม ที่คอยกรัดกร่อนผิวท่อและในท่อ แต่เราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้จนกว่าเราจะแกะแจ็กเก็ตและฉนวนกันความร้อนที่นำมาหุ้มออก แต่กว่าที่เราจะรู้มันก็เกิดการกรัดกร่อนจนเสียหายจนทำให้เราต้องเปลี่ยนท่อเป็นมูลค่ามหาศาลแล้ว

สนิมนั้นเกิดจากความชื้นของไอน้ำ ออกซิเจน และตัวเร่งเช่น คลอไรด์(Chloride) ฟลูออไรด์ (Fluoride) และจะเกิดเป็นคราบสนิมสัน้ำตาลเกาะอยู่บนผิวท่อแทน

pipe with insulation

ท่อที่มีการหุ้มฉนวน

เราสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้หลายวิธีทั้งการทำความสะอาดผิวท่อก่อนที่จะเริ่มลงสีเคลือบ และการดูแลรักษาแจ็กเก็ตที่หุ้มไม่ให้เสียหายโดยการไม่ขึ้นเหยียบแจ็กเก็ต

pipe corrosion

สนิมที่เกิดขึ้นบริเวณผิวท่อเนื่องจากมีความชื้น

ฉนวนใยหินซีรี่ย์ ProRox จะลดการใช้น้ำ Chloride ในกระบวนการผลิตลงทำให้สารคลอไรด์ในเนื้อฉนวนลดลง และเราได้นำฉนวนใยหินของเราไปทดสอบมาตรฐาน ASTM C871 ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ทดสอบหาค่าปริมาณ คลอไรด์ (Chloride) ,ฟลูออไรด์ (Fluoride) ,ซิลิเกต (Silicate) และ โซเดียมไอออน (Sudium Ions) ภายในฉนวนกันความร้อน เพื่อดูว่าจะเป็นอันตรายต่อวัสดุท่อรึเปล่า

จากการส่งทดสอบเราได้ผลการทดสอบว่า มีปริมาณสารคลอไรด์ในเนื้อฉนวนเพียง 10 ppm ที่ถือเป็นปริมาณที่น้อยมากสำหรับการใช้งานและแทบจะไม่ส่งผลต่อการเกิดสนิมเลย

การซึมซับน้ำของฉนวนใยหิน

ปริมาณของความชื้นและไอน้ำที่สะสมอยู่ในเนื้อฉนวนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของสนิมที่เกิดบนผิวท่อ ไอน้ำและความชื้นสามารถมาได้จาก 2 แหล่งคือมาจากภายในท่อ (ท่อรั่ว) หรือมาจากภายนอกแจ็กเก็ต ในการใช้ฉนวนใยหิน ROCKWOOL ที่มีโครงสร้างฉนวนแบบเซลล์เปิดจะทำให้ไอน้ำและหยดน้ำสามารถระเหยออกไปได้ง่ายกว่าฉนวนแบบเซลล์ปิด

หยดน้ำบนฉนวนใยหิน

หยดน้ำจะไม่ซึมเข้าไปที่ฉนวนใยหินและจะระเหยออกได้เอง

 

อีกทั้งฉนวนใยหินของ ROCKWOOL มีการเติมสารซิลิโคนกันน้ำในขั้นตอนของการผลิตทำให้เส้นใยทุกๆเส้นใยของของฉนวนใยหิน ROCKWOOL ไม่ดูดซึมน้ำถ้ามีหยดน้ำ หยดลงบนฉนวนหยดน้ำจะจับตัวกันเป็นหยดหรือหากราดน้ำใส่แผ่นฉนวนน้ำจะไหลบนผิวฉนวนเหมือนฟิล์มกระจกรถยนต์เลย

และเรายังได้นำฉนวนใยหินไปทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1104/C1104M เพื่อหาค่าการดูดซับน้ำของตัวฉนวนใยหิน และเราได้ผลการทดสอบว่าฉนวนใยหินดูดซับน้ำเพียง 1% ของน้ำหนักฉนวนเท่านั้นเอง

ฉนวนใยหินกับการก่อให้เกิดมะเร็ง

มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ “ใยหิน” ก่อให้เกิด “มะเร็ง” สิ่งนี้เป็นความเข้าในผิดในรูปแบบของการแปรภาษาออกมา ฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) และ แร่ใยหิน (Asbestos) ด้วยคำ 2 คำนี้จึงทำให้เกิดความสับสน เราจะมาอธิบายให้ฟัง

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นกลุ่มแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นกลุ่มแร่ซิลิเกต สามารถกระจายฟุ้งในอากาศและเส้นใยสามารถแตกเล็กลงได้เรื่อยๆมีลักษณะที่แหลมคม และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

asbestos

ภาพแร่ใยหิน (Asbestos)

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เกิดจากกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยเครื่องจักรมาตรฐานที่จะหลอมละลายหินบะซอลต์และหินโดโลไมท์ เพื่อปั่นออกมาเป็นเส้นใยขนาด 4-6 ไมครอน เส้นใยสามารถแตกหักได้มีปลายมนขนาดใหญ่เกินกว่าจะเข้าปอด ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

material of rock wool insulation

ภาพฉนวนใยหิน ROCKWOOL

ตารางความแตกต่างฉนวนใยหิน ROCKWOOL และ  แร่ใยหิน (Asbestos)

ข้อแตกต่าง ฉนวนใยหินROCKWOOL แร่ใยหิน (Asbestos)
วัตถุดิบ หินบะซอลต์ , โดโลไมท์ กลุ่มแร่ซิลิเกต
แหล่งกำเนิด เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน การทับถมของกลุ่มแร่ซิลิเกต
ลักษณะเส้นใย ขนาด 4 – 6 ไมครอน เส้นใยปลายมน ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน เส้นใยแหลมคม
ผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
การจำแนกตามสถาบัน
วิจัยมะเร็งนานาชาติ
กลุ่มที่ 3 ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ กลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

เราสามารถค้นหาข้อมูลของสารต่างๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้จากสถาบันมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) โดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติจะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตารางจำแนกสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Group 1 เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 2A เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 2B เเป็นสารที่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 3 ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

ตารางผลิตภัณฑ์

ROCKWOOL SLAB PROROX SL

ProRox SL

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น ProRox SL930-SA

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่ ราคา/แผ่น
ProRox SL930-SA 60 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม. 274.32
ProRox SL930-SA 60 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 75 0.72 ตร.ม. 411.84
ProRox SL930-SA 60 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 100 0.72 ตร.ม. 548.64

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น ProRox SL950-SA

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่ ราคา/แผ่น
ProRox SL950-SA 80 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 25 0.72 ตร.ม. 182.88
ProRox SL950-SA 80 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม. 365.76
ProRox SL950-SA 80 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 75 0.72 ตร.ม. 548.64
ProRox SL950-SA 80 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 100 0.72 ตร.ม. 731.52

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น ProRox SL960-SA

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่ ราคา/แผ่น
ProRox SL960-SA 100 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 25 0.72 ตร.ม. 216
ProRox SL960-SA 100 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม. 432
ProRox SL960-SA 100 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 75 0.72 ตร.ม. 648
ProRox SL960-SA 100 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 100 0.72 ตร.ม. 864

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น ProRox SL970-SA

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่ ราคา/แผ่น
ProRox SL970-SA 128 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 25 0.72 ตร.ม. 311.04
ProRox SL970-SA 128 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50 0.72 ตร.ม. 622.08
ProRox SL970-SA 128 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 75 0.72 ตร.ม. 933.12
ProRox SL970-SA 128 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 100 0.72 ตร.ม. 1244.16

ราคาสินค้าไม่รวม Vat 7%

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ ProRox SL930 ProRox SL950 ProRox SL960 ProRox SL970 มาตรฐาน
ความหนาแน่น (kg/m3) 60 80 100 128 EN 1602
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 450 °C 650 °C 650 °C 650 °C ASTM C411/C447
การยุบตัว ต่ำกว่า 2% (ที่ 450 °C ) ต่ำกว่า 2% (ที่ 650 °C ) ต่ำกว่า 2% (ที่ 650 °C ) ต่ำกว่า 2% (ที่ 650 °C ) ASTM C356
ปฏิกิริยาเกี่ยวกับเพลิง เป็นวัสดุไม่ติดไฟ  A1 เป็นวัสดุไม่ติดไฟ  A1 เป็นวัสดุไม่ติดไฟ  A1 เป็นวัสดุไม่ติดไฟ  A1 EN 13501-1
การลามไฟและการเกิดควัน การลามไฟ = Passed
การเกิดควัน = Passed
การลามไฟ = Passed
การเกิดควัน = Passed
การลามไฟ = Passed
การเกิดควัน = Passed
การลามไฟ = Passed
การเกิดควัน = Passed
ASTM E84
pH pH 7-12.5 pH 7-12.5 pH 7-12.5 pH 7-12.5 ASTM C871
สารประกอบคลอไรด์ น้อยกว่า 10 ppm น้อยกว่า 10 ppm น้อยกว่า 10 ppm น้อยกว่า 10 ppm ASTM C692/C871
การดูดซึมไอน้ำ น้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก น้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก น้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก น้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก ASTM C1104/C1104M
การดูดซึมน้ำ น้อยกว่า 1% โดย กก./ตร.ม. น้อยกว่า 1% โดย กก./ตร.ม. น้อยกว่า 1% โดย กก./ตร.ม. น้อยกว่า 1% โดย กก./ตร.ม. EN 1609