ฉนวนใยหินProRox BL เป็นฉนวนใยหินROCKWOOL ในซีรี่ย์ ProRox ที่ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่ทนความร้อนสูงกว่า ต้องการใบรับรองมาตรฐานต่างๆมากกว่า

ProRox BL เป็นฉนวนใยหินในรูปแบบม้วน จะถูกนำไปใช้ในงานหุ้มถังความร้อน หรือหม้อต้ม มีอุณหภูมิใช้งานที่สูงถึง 650 องศาเซลเซียส ที่ความหนาแน่น 100 ก.ก./ลบ.ม เนื่องจากอุณหภูมิใช้งานที่ค่อนข้างกว้างจึงนำไปใช้ในงานที่หลากหลายได้

ค่าการนำความร้อนของ ProRox BL

ฉนวนกันความร้อนชนิดม้วนลวดตาข่ายนั้น สามารถทนความร้อนได้ถึง 650 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASTM C411 และ ASTM C447

และยังได้รับการทดสอบค่าการนำความร้อนด้วยมาตรฐาน ASTM C117 ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ทำเพื่อหาค่าการนำความร้อนภายในฉนวนใยหินม้วนลวดตาข่ายและได้ผลลัพธิ์ เป็นตารางนี้

ค่าการนำความร้อนของ ProRox BL

Mean Temp (°C) 50 100 150 200 250 300
ProRox BL938-SA 0.039 0.047 0.057
ProRox BL958-SA 0.039 0.046 0.054 0.064 0.075
ProRox BL960-SA 0.041 0.049 0.057 0.066 0.074 0.083

ประเภทการติดไฟและปฏิกิริยากับไฟ

ด้วยคุณสมบัติของเนื้อฉนวนใยหินที่มีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เราได้นำมาทดสอบเพื่อหาประเภทการติดไฟตามมาตรฐาน EN13501-1 ซึ่งจะแบ่งวัสดุตามการติดไฟจาก A1 – F

ตารางมาตรฐาน EN13501-1

“s” ระดับการปล่อยควัน (Smoke emission level) : มีค่าต้องแต่ 1 (ปล่อควันน้อย-ไม่มีควัน) ถึง 3 (ปล่อยควันสูง)
“d” การเกิดหยดไฟ (Flaming Droplets) : มีค่าต้องแต่ 0 (ไม่เกิดหยดไฟ) ถึง 1 (เกิดหยดไฟมาก)

ส่วนเสริมมาตรฐาน EN13501-1

จากตารางจำแนกวัสดุเราจะเห็นได้ว่าฉนวนใยหิน ProRox SL เป็นวัสดุประเภท A1 ซึ่งไม่ติดไฟ ไม่ก่อให้เกิดควันและไม่มีการเกิดหยดไฟ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในป้องกันอัคคีภัยได้

การซึมซับน้ำของฉนวนใยหิน

ปริมาณของความชื้นและไอน้ำที่สะสมอยู่ในเนื้อฉนวนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของสนิมที่เกิดบนผิวท่อ ไอน้ำและความชื้นสามารถมาได้จาก 2 แหล่งคือมาจากภายในท่อ (ท่อรั่ว) หรือมาจากภายนอกแจ็กเก็ต ในการใช้ฉนวนใยหิน ROCKWOOL ที่มีโครงสร้างฉนวนแบบเซลล์เปิดจะทำให้ไอน้ำและหยดน้ำสามารถระเหยออกไปได้ง่ายกว่าฉนวนแบบเซลล์ปิด

หยดน้ำบนฉนวนใยหิน

หยดน้ำจะไม่ซึมเข้าไปที่ฉนวนใยหินและจะระเหยออกได้เอง

 

อีกทั้งฉนวนใยหินของ ROCKWOOL มีการเติมสารซิลิโคนกันน้ำในขั้นตอนของการผลิตทำให้เส้นใยทุกๆเส้นใยของของฉนวนใยหิน ROCKWOOL ไม่ดูดซึมน้ำถ้ามีหยดน้ำ หยดลงบนฉนวนหยดน้ำจะจับตัวกันเป็นหยดหรือหากราดน้ำใส่แผ่นฉนวนน้ำจะไหลบนผิวฉนวนเหมือนฟิล์มกระจกรถยนต์เลย

และเรายังได้นำฉนวนใยหินไปทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1104/C1104M เพื่อหาค่าการดูดซับน้ำของตัวฉนวนใยหิน และเราได้ผลการทดสอบว่าฉนวนใยหินดูดซับน้ำเพียง 1% ของน้ำหนักฉนวนเท่านั้นเอง

การทดสอบสารที่ก่อให้เกิดสนิม

ในงานฉนวนหุ้มท่อน้ำร้อน ปัญหาที่พบบ่อยคือเรื่องของสนิม ที่คอยกรัดกร่อนผิวท่อและในท่อ แต่เราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้จนกว่าเราจะแกะแจ็กเก็ตและฉนวนกันความร้อนที่นำมาหุ้มออก แต่กว่าที่เราจะรู้มันก็เกิดการกรัดกร่อนจนเสียหายจนทำให้เราต้องเปลี่ยนท่อเป็นมูลค่ามหาศาลแล้ว

สนิมนั้นเกิดจากความชื้นของไอน้ำ ออกซิเจน และตัวเร่งเช่น คลอไรด์(Chloride) ฟลูออไรด์ (Fluoride) และจะเกิดเป็นคราบสนิมสัน้ำตาลเกาะอยู่บนผิวท่อแทน

pipe with insulation

ท่อที่มีการหุ้มฉนวน

เราสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้หลายวิธีทั้งการทำความสะอาดผิวท่อก่อนที่จะเริ่มลงสีเคลือบ และการดูแลรักษาแจ็กเก็ตที่หุ้มไม่ให้เสียหายโดยการไม่ขึ้นเหยียบแจ็กเก็ต

pipe corrosion

สนิมที่เกิดขึ้นบริเวณผิวท่อเนื่องจากมีความชื้น

ฉนวนใยหินซีรี่ย์ ProRox จะลดการใช้น้ำ Chloride ในกระบวนการผลิตลงทำให้สารคลอไรด์ในเนื้อฉนวนลดลง และเราได้นำฉนวนใยหินของเราไปทดสอบมาตรฐาน ASTM C871 ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ทดสอบหาค่าปริมาณ คลอไรด์ (Chloride) ,ฟลูออไรด์ (Fluoride) ,ซิลิเกต (Silicate) และ โซเดียมไอออน (Sudium Ions) ภายในฉนวนกันความร้อน เพื่อดูว่าจะเป็นอันตรายต่อวัสดุท่อรึเปล่า

จากการส่งทดสอบเราได้ผลการทดสอบว่า มีปริมาณสารคลอไรด์ในเนื้อฉนวนเพียง 10 ppm ที่ถือเป็นปริมาณที่น้อยมากสำหรับการใช้งานและแทบจะไม่ส่งผลต่อการเกิดสนิมเลย

ฉนวนใยหินกับการก่อให้เกิดมะเร็ง

มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ “ใยหิน” ก่อให้เกิด “มะเร็ง” สิ่งนี้เป็นความเข้าในผิดในรูปแบบของการแปรภาษาออกมา ฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) และ แร่ใยหิน (Asbestos) ด้วยคำ 2 คำนี้จึงทำให้เกิดความสับสน เราจะมาอธิบายให้ฟัง

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นกลุ่มแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นกลุ่มแร่ซิลิเกต สามารถกระจายฟุ้งในอากาศและเส้นใยสามารถแตกเล็กลงได้เรื่อยๆมีลักษณะที่แหลมคม และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

asbestos

ภาพแร่ใยหิน (Asbestos)

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เกิดจากกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยเครื่องจักรมาตรฐานที่จะหลอมละลายหินบะซอลต์และหินโดโลไมท์ เพื่อปั่นออกมาเป็นเส้นใยขนาด 4-6 ไมครอน เส้นใยสามารถแตกหักได้มีปลายมนขนาดใหญ่เกินกว่าจะเข้าปอด ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

material of rock wool insulation

ภาพฉนวนใยหิน ROCKWOOL

ตารางความแตกต่างฉนวนใยหิน ROCKWOOL และ  แร่ใยหิน (Asbestos)

ข้อแตกต่าง ฉนวนใยหินROCKWOOL แร่ใยหิน (Asbestos)
วัตถุดิบ หินบะซอลต์ , โดโลไมท์ กลุ่มแร่ซิลิเกต
แหล่งกำเนิด เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน การทับถมของกลุ่มแร่ซิลิเกต
ลักษณะเส้นใย ขนาด 4 – 6 ไมครอน เส้นใยปลายมน ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน เส้นใยแหลมคม
ผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
การจำแนกตามสถาบัน
วิจัยมะเร็งนานาชาติ
กลุ่มที่ 3 ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ กลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

เราสามารถค้นหาข้อมูลของสารต่างๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้จากสถาบันมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) โดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติจะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตารางจำแนกสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Group 1 เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 2A เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 2B เเป็นสารที่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 3 ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

ตารางผลิตภัณฑ์

ROCKWOOL PROROX BL

ProRox BL

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น ProRox BL938

สินค้า ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่ ราคา/ม้วน
ProRox BL938 60 กก./ลบ.ม 600 x 5000 x 50 3 ตร.ม. 1143
ProRox BL938 60 กก./ลบ.ม 600 x 3000 x 75 1.8 ตร.ม. 1029.60
ProRox BL938 60 กก./ลบ.ม 600 x 2000 x 100 1.2 ตร.ม. 914.40

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น ProRox BL958

สินค้า ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่ ราคา/ม้วน
ProRox BL958 80 กก./ลบ.ม 600 x 5000 x 25 3 ตร.ม. 762
ProRox BL958 80 กก./ลบ.ม 600 x 5000 x 50 3 ตร.ม. 1524
ProRox BL958 80 กก./ลบ.ม 600 x 3000 x 75 1.8 ตร.ม. 1371.60
ProRox BL958 80 กก./ลบ.ม 600 x 2000 x 75 1.2 ตร.ม. 1219.20

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น ProRox BL960

สินค้า ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่ ราคา/ม้วน
ProRox BL960 80 กก./ลบ.ม 600 x 5000 x 25 3 ตร.ม. 900
ProRox BL960 80 กก./ลบ.ม 600 x 5000 x 50 3 ตร.ม. 1800
ProRox BL960 80 กก./ลบ.ม 600 x 3000 x 75 1.8 ตร.ม. 1620
ProRox BL960 80 กก./ลบ.ม 600 x 2000 x 75 1.2 ตร.ม. 1440

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ ProRox BL938 ProRox BL958 ProRox BL960 มาตรฐานการทดสอบ
ความหนาแน่น (kg/m3) 60 80 100 EN 1602
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°C)  350 450 650 ASTM C411/C447
การยุบตัว  น้อยกว่า 2% ที่ 350°C น้อยกว่า 2% ที่ 450°C น้อยกว่า 2% ที่ 650°C ASTM C356
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับเพลิง  เป็นวัสดุไม่ติดไฟ  เป็นวัสดุไม่ติดไฟ  เป็นวัสดุไม่ติดไฟ EN 13501-1
การลามไฟและการเกิดควัน  Flame spread = Passed
Smoke development = Passed
 Flame spread = Passed
Smoke development = Passed
 Flame spread = Passed
Smoke development = Passed
ASTM E84
pH  pH 7-12.5  pH 7-12.5  pH 7-12.5 ASTM C871
 สารประกอบคลอไลน์ ต่ำกว่า 10 ppm ต่ำกว่า 10 ppm ต่ำกว่า 10 ppm ASTM C692/C871
การดูดซึมไอน้ำ  ต่ำกว่า 1% โดยน้ำหนัก  ต่ำกว่า 1% โดยน้ำหนัก  ต่ำกว่า 1% โดยน้ำหนัก ASTM C1104/C1104M
การดูดซึมน้ำ น้อยกว่า 1% กก./ตร.ม น้อยกว่า 1% กก./ตร.ม น้อยกว่า 1% กก./ตร.ม EN 1609

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง