ฉนวนใยหินThermalRock B

ThermalRock Bิ

ThermalRock Bิ เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ThermalRock Bิ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ThermalRock Bิ แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ฉนวน ThermalRock B เป็นฉนวนที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานหลังคา และงานฝ้า-เพดาน สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียง วางฉนวนลงบนพื้นที่และกลิ้งเพื่อให้ฉนวนคลายตัว ดึงให้ตึงก็สามารถติดตั้งให้เสร็จสรรพได้อย่างง่ายดาย

วัสดุปิดผิว

ThermalRock B มีให้เลือกทั้งแบบ ที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง และแบบที่ไม่ปิดผิว ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉนวนใยหินThermalRock B

ThermalRock Bิ

ThermalRock Bิ เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ThermalRock Bิ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ThermalRock Bิ แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ฉนวน ThermalRock B เป็นฉนวนที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานหลังคา และงานฝ้า-เพดาน สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียง วางฉนวนลงบนพื้นที่และกลิ้งเพื่อให้ฉนวนคลายตัว ดึงให้ตึงก็สามารถติดตั้งให้เสร็จสรรพได้อย่างง่ายดาย

วัสดุปิดผิว

ThermalRock B มีให้เลือกทั้งแบบ ที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง และแบบที่ไม่ปิดผิว ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ