ฉนวนใยหินSafe 'n' Silent-Pro

Safe ‘n’ Silent Pro

Safe ‘n’ Silent™ Pro เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

Safe ‘n’ Silent™ Pro นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

Safe ‘n’ Silent™ Pro แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Safe ‘n’ Silent™ Pro เป็นฉนวนที่ออกแบบมาสำหรับ อาคารที่พักอาศัย,โรงพยาบาล,อาคารสำนักงาน,โรงหนัง,โรงเรียน หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

Safe ‘n’ Silent™ Pro เป็นฉนวนที่เหมาะสำหรับ ติดตั้งบนฝ้า-เพดาน หรือ ผนัง เพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคาร และสามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ช่วยทำให้ห้องที่ออกแบบผ่านมาตรฐานการวัดเสียง NC (Noise Criteria) สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ฉนวนใยหินงานผนัง
ฉนวนใยหินSafe 'n' Silent-Pro

Safe ‘n’ Silent Pro

Safe ‘n’ Silent™ Pro เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

Safe ‘n’ Silent™ Pro นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

Safe ‘n’ Silent™ Pro แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Safe ‘n’ Silent™ Pro เป็นฉนวนที่ออกแบบมาสำหรับ อาคารที่พักอาศัย,โรงพยาบาล,อาคารสำนักงาน,โรงหนัง,โรงเรียน หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

Safe ‘n’ Silent™ Pro เป็นฉนวนที่เหมาะสำหรับ ติดตั้งบนฝ้า-เพดาน หรือ ผนัง เพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคาร และสามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอก ช่วยทำให้ห้องที่ออกแบบผ่านมาตรฐานการวัดเสียง NC (Noise Criteria) สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ฉนวนใยหินงานผนัง