ฉนวนใยหินProRox-WM

ProRox WM

ProRox WM เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox WM นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox WM แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox WM 950 เป็นฉนวนที่เสริมด้วยลวดตาข่าย เบา เหมาะสมกับงานที่มีอุณหภูมิสูงและเสียงดัง ตัวฉนวนจะช่วยลดการส่งผ่านความร้อนและเสียงที่จะส่งมาถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีขนาดความหนาให้เลือกใช้มากมายตามความเหมาะสมกับงาน เช่น งานท่อในโรงงานอุตสาหกรรม, ผนังของBoiler, Furnaces และ Smoke Duct

ProRox WM 950 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.02, ASTM C592 type I, II และ III

ฉนวนใยหินงานอุตสาหกรรม ลวดตาข่าย
ฉนวนใยหินProRox-WM

ProRox WM

ProRox WM เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox WM นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox WM แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox WM 950 เป็นฉนวนที่เสริมด้วยลวดตาข่าย เบา เหมาะสมกับงานที่มีอุณหภูมิสูงและเสียงดัง ตัวฉนวนจะช่วยลดการส่งผ่านความร้อนและเสียงที่จะส่งมาถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีขนาดความหนาให้เลือกใช้มากมายตามความเหมาะสมกับงาน เช่น งานท่อในโรงงานอุตสาหกรรม, ผนังของBoiler, Furnaces และ Smoke Duct

ProRox WM 950 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.02, ASTM C592 type I, II และ III

ฉนวนใยหินงานอุตสาหกรรม ลวดตาข่าย