ฉนวนใยหินProRox-LF

ProRox LF 970

เป็นผลิตภัณฑ์เหมาะที่จะใช้เป็นฉนวนกันความร้อนระหว่างข้อต่อ และงานที่ไม่สม่ำเสมอ เพื่อให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้นจึงมีการผลิตฉนวนใยหินที่มีลักษณะเป็นข้อต่อขึ้นมา

ฉนวนใยหินProRox-LF

ProRox LF 970

เป็นผลิตภัณฑ์เหมาะที่จะใช้เป็นฉนวนกันความร้อนระหว่างข้อต่อ และงานที่ไม่สม่ำเสมอ เพื่อให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้นจึงมีการผลิตฉนวนใยหินที่มีลักษณะเป็นข้อต่อขึ้นมา