ROCKWOOL


ฉนวนใยหิน

ฉนวนใยหินคืออะไร ?

ฉนวนใยหิน (Rock Wool) คือ ฉนวนที่มีลักษณะเป็นเส้นใยซ้อนทับกันหลายชั้น ทำมาจากหินธรรมชาติ จำพวก หินภูเขาไฟ หินบะซอลต์(Basalt) หรือ หินไดอะเบส(Diabase) ที่นำมาหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูง

จากนั้นจึงนำมาเทใส่เครื่องจักรที่มีการหมุนด้วยความเร็วจะทำให้หยดของเหลวหนืด (viscous material) ถูกเหวี่ยงออกยืดขยายเป็นเส้นใย (fiber) แล้วจึงนำมาเคลือบด้วยกาวหรือวัสดุประสาน(binder) เพื่อให้เส้นใยเหล่านั้นยึดติดกัน

ในทางกลับกัน Glass Wool หรือใยแก้ว จะทำจากแก้วหรือซิลิก้าและ Slag Wool จะทำจากแร่เหล็ก

ลักษณะของฉนวนใยหิน

ใยหิน (Rock Wool) มีลักษณะเป็น เส้นใยจากวัสดุอนินทรีย์ (Inorganic fiber) จะไม่มีการดูดซับความชื้น มีขนาดคงที่ เนื่องจากมีความสามารถในการทนรับแรงได้สูง (High tensile strength) และไม่เป็นเชื้อไฟ (Non-Combustible) อีกทั้งยังไม่เป็นวัสดุที่ก่อให้เกิด เชื้อรา,ฟังไจ หรือ แบคทีเรีย โดยได้รับการรับรองจาก ASTM (ASTM C665)

R-value

R-Value คือค่าที่บ่งบอกว่าสามารถต้านทานความร้อนได้ขนาดไหน ถ้าR-Value มีค่ามากก็สามารถต้านทานความร้อนได้มาก แต่ถ้าค่า R-Value ทีค่าน้อยก็จะต้านทานความร้อนได้น้อย

เส้นใยที่ผ่านกระบวนการผลิตออกมาจะมีค่า R-value อยู่ที่ 3 – 3.3 ต่อนิ้ว ขึ้นกับความหนาแน่นของวัสดุและมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย จากความชื้น

ฉนวนใยหินก่อให้เกิดมะเร็งจริงหรือ ?

การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ ใยหิน นั้นใช้เวลารวมแล้วเกินกว่า 50 ปีโดยการค้นคว้าวิจัยมุ่งเน้นที่ 3 ประเด็นหลักคือ

  1. การวิเคราะห์อัตราการเสียชีวิตและสาเหตุการเสียชีวิตของคนงานในกระบวนการผลิตและลูกค้าที่ใช้งาน
  2. การทดลองในสัตว์
  3. อัตราการแพร่กระจายในอากาศ

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างใยหินกับการเกิดมะเร็งภายในปอด และมีการแพร่กระจายในอากาศที่ต่ำมาก (1 เส้นใยต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร)

จึงได้ถูกรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ หรือ IARC (The International Agency for Research on Cancer) ให้ใยหินถูกจัดอยู่ในประเภทที่ 3 ซึ่งระบุได้ว่า “ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์” สามารถตรวจสอบได้ ที่นี่ โดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า “Rockwool” หรือมีความสนใจในวัสดุอื่นก็สามารถค้นหาได้เหมือนกัน

การรักษาการระคายเคืองจากใยหิน

เส้นใยหินนั้นจะมีการทำปฏิกิริยากับผิวเมื่อสัมผัสถูก ก่อให้เกิดอาการคันในบริเวณที่สัมผัสแต่อาการดังกล่าวสามารถรักษาได้ด้วยการล้างด้วยน้ำอุ่น และการล้างด้วยน้ำร้อนกับการขัดถูจำทำให้อาการแย่ลง

หากเข้าไปที่ดวงตา จากการขยี้ตา ก็สามารถรักษาด้วยการล้างด้วยน้ำอุ่นแต่ถ้ายังมีอาการปวดอยู่ให้ไปพบแพทย์

ROCKWOOL

Product

ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort RL

Cool ‘n’ Comfort RL

ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort SL

Cool ‘n’ Comfort SL

ฉนวนใยหินSafe 'n' Silent-Pro

Safe ‘n’ Silent Pro

ฉนวนใยหินRock Safe Plus

Rock Safe Plus

ฉนวนใยหินHardRock RoofRock

HardRock RoofRock

ฉนวนใยหินThermalRock B

ThermalRock B

ฉนวนใยหินThermalRock S

ThermalRock S

ฉนวนใยหิน conlit

Conlit

ฉนวนใยหินProRox-BL

ProRox BL

ฉนวนใยหินProRox-SL

ProRox SL

ฉนวนใยหินProRox-PS

ProRox PS

ฉนวนใยหินProRox-WM

ProRox WM

ฉนวนใยหินProRox-LF

ProRox LF

ฉนวนใยหินProRox-GR

ProRox GR