ฉนวนPE หุ้มท่อลม

Thermobreak

Thermobreak ถูกออกแบบมาเพื่อระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ ด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำทำให้ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อปรับอากาศ ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน ได้อย่างสมบูรณ์
Thermobreak มีโครงสร้าง close-cell crosslink ด้วยวิธีการฉายรังสีทำให้สามารถป้องกันความชื้นและการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้น และปิดผิวด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ช่วยทำหน้าที่ในการสะท้อนความร้อนหรือลูกไฟจากงานเชื่อมได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Thermobreak ออกแบบเพื่อใช้ในงานระบบปรับอากาศ และด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำจึงช่วยรักษาอุณหภูมิได้อย่างยอดเยี่ยม

ฉนวน PE Thermobreak
ฉนวนPE หุ้มท่อลม

Thermobreak

Thermobreak ถูกออกแบบมาเพื่อระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ ด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำทำให้ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อปรับอากาศ ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน ได้อย่างสมบูรณ์
Thermobreak มีโครงสร้าง close-cell crosslink ด้วยวิธีการฉายรังสีทำให้สามารถป้องกันความชื้นและการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้น และปิดผิวด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ช่วยทำหน้าที่ในการสะท้อนความร้อนหรือลูกไฟจากงานเชื่อมได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Thermobreak ออกแบบเพื่อใช้ในงานระบบปรับอากาศ และด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำจึงช่วยรักษาอุณหภูมิได้อย่างยอดเยี่ยม

ฉนวน PE Thermobreak