ฉนวน PE รุ่น Miron system cool

Miron System Cool

Miron System Cool ถูกออกแบบมาเพื่อระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ ด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำทำให้ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อปรับอากาศ ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน ได้อย่างสมบูรณ์

Mirion System Cool มีโครงสร้าง close-cell crosslink ทำให้สามารถป้องกันความชื้นและการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้น และปิดผิวด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ช่วยทำหน้าที่ในการสะท้อนความร้อนหรือลูกไฟจากงานเชื่อมได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Miron System Cool ออกแบบเพื่อใช้ในงานระบบปรับอากาศ และด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำจึงช่วยรักษาอุณหภูมิได้อย่างยอดเยี่ยม

ฉนวน Miron
ฉนวน PE รุ่น Miron system cool

Miron System Cool

Miron System Cool ถูกออกแบบมาเพื่อระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ ด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำทำให้ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อปรับอากาศ ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน ได้อย่างสมบูรณ์

Mirion System Cool มีโครงสร้าง close-cell crosslink ทำให้สามารถป้องกันความชื้นและการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้น และปิดผิวด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ช่วยทำหน้าที่ในการสะท้อนความร้อนหรือลูกไฟจากงานเชื่อมได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Miron System Cool ออกแบบเพื่อใช้ในงานระบบปรับอากาศ และด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำจึงช่วยรักษาอุณหภูมิได้อย่างยอดเยี่ยม

ฉนวน Miron