ฉนวนกันความร้อนสำหรับวางบนฝ้า-Stay-cool

STAY COOL

STAY COOL เป็นฉนวนใยแก้วเนื้อสีเขียวรุ่น SCG มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เบา จึงช่วยลดปริมาณความร้อนที่ส่งผ่านและเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี มีอายุการใช้งานนยาวนานตลอดอาคารพักอาศัย อีกทั้งไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต และเป็นฉนวนไม่อุ้มน้ำจึง ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราอีกด้วย

STAY COOL ได้รับฉลากเขียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้แก้วรีไซเคิล 100% และมีกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

STAY COOL ผลิตจากใยแก้วซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ ( IARC ) ว่าปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

ความเหมาะสมในการใช้งาน

STAY COOL ได้รับการออกแบบมาเพื่อวางบนฝ้า-เพดานของอาคารที่พักอาศัยเพื่อลดปริมาณความร้อนที่ส่งผ่านจากหลังคา ช่วยให้อาคารพักอาศัยน่าอยู่ขึ้น

วัสดุปิดผิว

STAY COOL นั้นมีให้เลือกทั้งขนาด 3 และ 6 นิ้ว อีกทั้งยังมีแผ่นอะลูมีเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทิศทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเนื้อฉนวนอีกด้วย

ฉนวนกันความร้อนสำหรับวางบนฝ้า-Stay-cool

STAY COOL

STAY COOL เป็นฉนวนใยแก้วเนื้อสีเขียวรุ่น SCG มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เบา จึงช่วยลดปริมาณความร้อนที่ส่งผ่านและเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี มีอายุการใช้งานนยาวนานตลอดอาคารพักอาศัย อีกทั้งไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต และเป็นฉนวนไม่อุ้มน้ำจึง ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราอีกด้วย

STAY COOL ได้รับฉลากเขียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้แก้วรีไซเคิล 100% และมีกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

STAY COOL ผลิตจากใยแก้วซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ ( IARC ) ว่าปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

ความเหมาะสมในการใช้งาน

STAY COOL ได้รับการออกแบบมาเพื่อวางบนฝ้า-เพดานของอาคารที่พักอาศัยเพื่อลดปริมาณความร้อนที่ส่งผ่านจากหลังคา ช่วยให้อาคารพักอาศัยน่าอยู่ขึ้น

วัสดุปิดผิว

STAY COOL นั้นมีให้เลือกทั้งขนาด 3 และ 6 นิ้ว อีกทั้งยังมีแผ่นอะลูมีเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทิศทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเนื้อฉนวนอีกด้วย