ฉนวนกันความร้อนสำหรับท่อน้ำร้อน-เย็น-PCIF-G

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น เป็นฉนวนใยแก้ววที่ถูกอัดขึ้นรูปให้เป็นท่อตามขนาดของท่อเหล็กและทองแดง มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ด้วยคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำทำให้ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่ และได้รับมาตรฐานสากล ASTM เหมาะกับงานหุ้มท่อภายใน อาคาร, สำนักงาน, ศูนย์การค้า, โรงพยาบาล, โรงแรม และที่พักอาศัย

  • กันความร้อน : มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถต้านทานความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี

  • ไม่ลุกติดไฟ : เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS476

  • ติดตั้งง่าย : มีน้ำหนักเบาและฉีกขาดได้ยาก

  • อายุการใช้งานยาวนาน : เป็นฉนวนที่คงทนยาวนานตลอดอายุอาคาร

  • ป้องกันการเป็นหยดน้ำ : เมื่อเลือกความหนาที่เหมาะสมจะไม่เกดหยดน้ำจากความต่างของอุณหภูมิเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น ใช้ในงานระบบท่อที่ต้องการักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ 10°C – 540°C

วัสดุปิดผิว

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น แบบท่อ มีทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์และชนิดที่ไม่ติดแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์

ฉนวนกันความร้อนสำหรับท่อน้ำร้อน-เย็น-PCIF-G

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น เป็นฉนวนใยแก้ววที่ถูกอัดขึ้นรูปให้เป็นท่อตามขนาดของท่อเหล็กและทองแดง มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ด้วยคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำทำให้ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่ และได้รับมาตรฐานสากล ASTM เหมาะกับงานหุ้มท่อภายใน อาคาร, สำนักงาน, ศูนย์การค้า, โรงพยาบาล, โรงแรม และที่พักอาศัย

  • กันความร้อน : มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถต้านทานความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี

  • ไม่ลุกติดไฟ : เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS476

  • ติดตั้งง่าย : มีน้ำหนักเบาและฉีกขาดได้ยาก

  • อายุการใช้งานยาวนาน : เป็นฉนวนที่คงทนยาวนานตลอดอายุอาคาร

  • ป้องกันการเป็นหยดน้ำ : เมื่อเลือกความหนาที่เหมาะสมจะไม่เกดหยดน้ำจากความต่างของอุณหภูมิเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น ใช้ในงานระบบท่อที่ต้องการักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ 10°C – 540°C

วัสดุปิดผิว

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น แบบท่อ มีทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์และชนิดที่ไม่ติดแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์