ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง-HTIFD

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง ผลิตจากเส้นใยแก้วและสารเคมีชนิดพิเศษที่ทนอุณหภูมิสูง สามารถทนอุณหภูมิที่สูถึง 540°C และทนต่อแรงกดได้ดี โดยได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ( มอก. 486,487 ) และ ASTM

 • กันความร้อน : มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถต้านทานความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี

 • ป้องกันเสียงรบกวน : ช่วยป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม เช่น เสียงฝนตก

 • ไม่ลุกติดไฟ : เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS476

 • ทนต่อแรงกด : มีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถคืนตัวได้เมื่อกดทับจึงไม่เสียคุณสมบัติฉนวน

 • ติดตั้งง่าย : มีน้ำหนักเบาและฉีกขาดได้ยาก

 • อายุการใช้งานยาวนาน : เป็นฉนวนที่คงทนยาวนานตลอดอายุอาคาร

 • ป้องกันการเป็นหยดน้ำ : เมื่อเลือกความหนาที่เหมาะสมจะไม่เกดหยดน้ำจากความต่างของอุณหภูมิเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง ใช้ในการรักษาอุณหภูมิหรือป้องกันความร้อนที่อาจเป็นอันตรายได้ โดยที่ช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 540°C เช่น ท่อส่งลมร้อน, บุผนังเครื่องจักร, งานหุ้มท่อ, เตาหลอม, หม้อต้มน้ำร้อน หรือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

วัสดุปิดผิว

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง แบบแผ่น อีกทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน, 2 ด้าน และไม่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ เพื่อให้สะดวกและหลากหลายในการเลือกใช้

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง-HTIFD

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง ผลิตจากเส้นใยแก้วและสารเคมีชนิดพิเศษที่ทนอุณหภูมิสูง สามารถทนอุณหภูมิที่สูถึง 540°C และทนต่อแรงกดได้ดี โดยได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ( มอก. 486,487 ) และ ASTM

 • กันความร้อน : มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถต้านทานความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี

 • ป้องกันเสียงรบกวน : ช่วยป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม เช่น เสียงฝนตก

 • ไม่ลุกติดไฟ : เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS476

 • ทนต่อแรงกด : มีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถคืนตัวได้เมื่อกดทับจึงไม่เสียคุณสมบัติฉนวน

 • ติดตั้งง่าย : มีน้ำหนักเบาและฉีกขาดได้ยาก

 • อายุการใช้งานยาวนาน : เป็นฉนวนที่คงทนยาวนานตลอดอายุอาคาร

 • ป้องกันการเป็นหยดน้ำ : เมื่อเลือกความหนาที่เหมาะสมจะไม่เกดหยดน้ำจากความต่างของอุณหภูมิเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง ใช้ในการรักษาอุณหภูมิหรือป้องกันความร้อนที่อาจเป็นอันตรายได้ โดยที่ช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 540°C เช่น ท่อส่งลมร้อน, บุผนังเครื่องจักร, งานหุ้มท่อ, เตาหลอม, หม้อต้มน้ำร้อน หรือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

วัสดุปิดผิว

ฉนวนกันความร้อน SCG สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง แบบแผ่น อีกทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน, 2 ด้าน และไม่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ เพื่อให้สะดวกและหลากหลายในการเลือกใช้