ฉนวนใยแก้วสำหรับงานหลังคา MicroFiber

Micro Roof

Micro Roof มีคุณสมบัติลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และลดเสียงรบกวนจากภายนอก ซุ่งมีทั้งชนิดม้วนและแผ่นแข็ง ปิดผิวด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์มีทั้งแบบ ปิดผิว 1ด้าน , 2 ด้าน ,หุ้มรอบด้าน และ ไม่มีวัสดุปิดผิว ลักษณะการใช้งาน ใช้ติดตั้งใต้หลังคาของอาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ และที่พักอาศัย

 • กันความร้อน ฉนวนที่มีความหนาแน่นสูง มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนสูง

 • ตัดเสียงรบกวน เป็นฉนวนที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก จึงดูดซับเสียงได้ดี

 • ติดตั้งง่าย เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา ทนต่อแรงฉีกขาด ทนต่อแรงกดได้ดี คืนตัวง่าย

 • ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ จะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความต่างของอุณหภูมิ

 • อายุการใช้งานยานาน เป็นวัสดุที่คงสภาพยาวนาน ไม่เป็นอาหารสัตว์ แมลงและเชื้อรา

 • ไม่ลุกติดไฟ จงไม่เป็นต้นเหตุของอัคคีภัย

 • ป้องกันการซึมของความชื้น เนื้อฉนวนมีสารพิเศษ Non Water Absorbtion ซึ่งป้องกันการซึมผ่านของความชื้น

Micro Roof

Micro Roof มีคุณสมบัติลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และลดเสียงรบกวนจากภายนอก ซุ่งมีทั้งชนิดม้วนและแผ่นแข็ง ปิดผิวด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์มีทั้งแบบ ปิดผิว 1ด้าน , 2 ด้าน ,หุ้มรอบด้าน และ ไม่มีวัสดุปิดผิว ลักษณะการใช้งาน ใช้ติดตั้งใต้หลังคาของอาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ และที่พักอาศัย

 • กันความร้อน ฉนวนที่มีความหนาแน่นสูง มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนสูง

 • ตัดเสียงรบกวน เป็นฉนวนที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก จึงดูดซับเสียงได้ดี

 • ติดตั้งง่าย เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา ทนต่อแรงฉีกขาด ทนต่อแรงกดได้ดี คืนตัวง่าย

 • ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ จะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความต่างของอุณหภูมิ

 • อายุการใช้งานยานาน เป็นวัสดุที่คงสภาพยาวนาน ไม่เป็นอาหารสัตว์ แมลงและเชื้อรา

 • ไม่ลุกติดไฟ จงไม่เป็นต้นเหตุของอัคคีภัย

 • ป้องกันการซึมของความชื้น เนื้อฉนวนมีสารพิเศษ Non Water Absorbtion ซึ่งป้องกันการซึมผ่านของความชื้น