ฉนวนใยแก้วสำหรับบุในท่อลม MicroFiber GLC

Micro Duct Liner

ฉนวนกันความร้อนสำหรับบุภายในท่อส่งลมเย็น/ร้อน ช่วยดูดซับเสียงจากการไหลผ่านของลม เหมาะกับสำนักงาน อาคารบ้านพักอาศัย โดยอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส และความเร็วกระแสลม 25.4 เมตร/วินาที

 • กันความร้อน : มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถต้านทานความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี

 • ป้องกันเสียงรบกวน : ช่วยป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม เช่น เสียงฝนตก

 • ไม่ลุกติดไฟ : เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS476

 • ทนต่อแรงกด : มีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถคืนตัวได้เมื่อกดทับจึงไม่เสียคุณสมบัติฉนวน

 • ติดตั้งง่าย : มีน้ำหนักเบาและฉีกขาดได้ยาก

 • อายุการใช้งานยาวนาน : เป็นฉนวนที่คงทนยาวนานตลอดอายุอาคาร

 • ป้องกันการเป็นหยดน้ำ : เมื่อเลือกความหนาที่เหมาะสมจะไม่เกดหยดน้ำจากความต่างของอุณหภูมิเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ

ฉนวนใยแก้วสำหรับบุในท่อลม MicroFiber GLC

Micro Duct Liner

ฉนวนกันความร้อนสำหรับบุภายในท่อส่งลมเย็น/ร้อน ช่วยดูดซับเสียงจากการไหลผ่านของลม เหมาะกับสำนักงาน อาคารบ้านพักอาศัย โดยอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส และความเร็วกระแสลม 25.4 เมตร/วินาที

 • กันความร้อน : มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถต้านทานความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี

 • ป้องกันเสียงรบกวน : ช่วยป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม เช่น เสียงฝนตก

 • ไม่ลุกติดไฟ : เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟที่ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และ BS476

 • ทนต่อแรงกด : มีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถคืนตัวได้เมื่อกดทับจึงไม่เสียคุณสมบัติฉนวน

 • ติดตั้งง่าย : มีน้ำหนักเบาและฉีกขาดได้ยาก

 • อายุการใช้งานยาวนาน : เป็นฉนวนที่คงทนยาวนานตลอดอายุอาคาร

 • ป้องกันการเป็นหยดน้ำ : เมื่อเลือกความหนาที่เหมาะสมจะไม่เกดหยดน้ำจากความต่างของอุณหภูมิเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ