ฉนวนใยแก้วท่อ Micro Cover

Micro Cover

ฉนวนใยแก้วสำหรับหุ้มท่อน้ำร้อน/เย็น มีให้เลือกทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ,ความหนาของเนื้อฉนวน และมีทั้งแบบที่ปิดผิวด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ และชนิดที่ไม่ได้ปิดผิว เพื่อห้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่หลากหลาย

 • กันความร้อน ฉนวนที่มีความหนาแน่นสูง มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนสูง

 • ตัดเสียงรบกวน เป็นฉนวนที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก จึงดูดซับเสียงได้ดี

 • ติดตั้งง่าย เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา ทนต่อแรงฉีกขาด ทนต่อแรงกดได้ดี คืนตัวง่าย

 • ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ จะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความต่างของอุณหภูมิ

 • อายุการใช้งานยานาน เป็นวัสดุที่คงสภาพยาวนาน ไม่เป็นอาหารสัตว์ แมลงและเชื้อรา

 • ไม่ลุกติดไฟ จงไม่เป็นต้นเหตุของอัคคีภัย

 • ป้องกันการซึมของความชื้น เนื้อฉนวนมีสารพิเศษ Non Water Absorbtion ซึ่งป้องกันการซึมผ่านของความชื้น

Micro Cover

ฉนวนใยแก้วสำหรับหุ้มท่อน้ำร้อน/เย็น มีให้เลือกทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ,ความหนาของเนื้อฉนวน และมีทั้งแบบที่ปิดผิวด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ และชนิดที่ไม่ได้ปิดผิว เพื่อห้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่หลากหลาย

 • กันความร้อน ฉนวนที่มีความหนาแน่นสูง มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนสูง

 • ตัดเสียงรบกวน เป็นฉนวนที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก จึงดูดซับเสียงได้ดี

 • ติดตั้งง่าย เป็นฉนวนที่มีน้ำหนักเบา ทนต่อแรงฉีกขาด ทนต่อแรงกดได้ดี คืนตัวง่าย

 • ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ จะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความต่างของอุณหภูมิ

 • อายุการใช้งานยานาน เป็นวัสดุที่คงสภาพยาวนาน ไม่เป็นอาหารสัตว์ แมลงและเชื้อรา

 • ไม่ลุกติดไฟ จงไม่เป็นต้นเหตุของอัคคีภัย

 • ป้องกันการซึมของความชื้น เนื้อฉนวนมีสารพิเศษ Non Water Absorbtion ซึ่งป้องกันการซึมผ่านของความชื้น