สินค้าที่เราภูมิใจ

ฉนวนใยแก้ว

ฉนวนใยแก้วม้วน

ฉนวนใยแก้ว

การผลิตฉนวนใยแก้ว ผลิตขึ้นจากแก้วรีไซเคิล หรือทรายผ่านกระบวนการผลิตและถูกทำให้ออกมาเป็นเส้นใย ซึ่งมีโครงสร้างแบบเซลล์เปิดทำให้มีคุณสมบัติในการต้านทานความร้อนที่สูง สามารถกักเก็บความร้อนหรืออากาศเย็นบริเวณหนึ่งๆได้ อีกทั้งคุณสมบัติในการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้เพิ่มพื้นที่ส่วนตัวที่เงียบสงบได้

ด้วยวัสดุจากธรรมชาติทำให้ฉนวนใยแก้วเป็นวัสดุที่เรียกได้ว่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถนำมารีไซเคิลได้ อีกทั้งเป็นฉนวนที่ไม่อุ้มน้ำ ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ไม่เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิต ทั้งเชื้อรา หนู จึงไม่เป็นแหล่งก่อเกิดของโรคภัย

ฉนวนใยแก้ว
สินค้าที่เราภูมิใจ

สินค้า

SCG
MicroFiber
สินค้าที่เราภูมิใจ

สินค้า

SCG
MicroFiber
สินค้าที่เราภูมิใจ

สินค้า

SCG
MicroFiber