ฉนวนยางดำ Armaflex FRV

Armaflex FRV

Armaflex FRV ผลิตจากยางสังเคราะห์ที่มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เบา มีประสิทธิภาพในการทนไฟสูง ช่วยลดการลึกลามของเปลวไฟได้และด้วยโครงสร้างแบบเซลล์ปิดทำให้มีความชื้นแทรกซึมต่ำ จึงไม่เกิดหยดน้ำที่อาจทำให้เกิดสนิมได้ ทั้งยังไม่เกิดจุลินทรีย์หรือเชื้อราจึงช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้มาก
Armaflex FRV ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน NFPA 274 ซึ่งเป็นการทดสอบที่จำลองการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูงที่เข้มงวดที่สุดด้วย และผลิตภัณฑ์ยังได้รับรองมาตรฐานจาก FM ( FM Approved ) อีกด้วย
Armaflex FRV เป็นรายแรกที่ปฏิบัติตามการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ( Life Cycle Assessment : LCA ) และผ่านการับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ( EPDs ) ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักสำหรับการรับรองของอาคารสีเขีท่ยว ( Green Building )
Armaflex FRV ได้รับการรับรองจาก GREEN GUARD ระดับ GOLD ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปล่อยสารเคมีของบุคคลที่สามที่เข้มงวดที่สุดในโลก จึงสามารถใช้ภายใน โรงเรียนและโรงพยาบาลได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Armaflex FRV มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งงแบบ ม้วน, แผ่น, ท่อ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้ในงานต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้ทั้งในงานระบบปรับอากาศ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานมาแล้ว และระบบของท่อน้ำร้อน-เย็น เพื่อใช้ในการรักษาอุณหภูมิ

ฉนวนยางดำ Armaflex FRV

Armaflex FRV

Armaflex FRV ผลิตจากยางสังเคราะห์ที่มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เบา มีประสิทธิภาพในการทนไฟสูง ช่วยลดการลึกลามของเปลวไฟได้และด้วยโครงสร้างแบบเซลล์ปิดทำให้มีความชื้นแทรกซึมต่ำ จึงไม่เกิดหยดน้ำที่อาจทำให้เกิดสนิมได้ ทั้งยังไม่เกิดจุลินทรีย์หรือเชื้อราจึงช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้มาก
Armaflex FRV ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน NFPA 274 ซึ่งเป็นการทดสอบที่จำลองการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูงที่เข้มงวดที่สุดด้วย และผลิตภัณฑ์ยังได้รับรองมาตรฐานจาก FM ( FM Approved ) อีกด้วย
Armaflex FRV เป็นรายแรกที่ปฏิบัติตามการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ( Life Cycle Assessment : LCA ) และผ่านการับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ( EPDs ) ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักสำหรับการรับรองของอาคารสีเขีท่ยว ( Green Building )
Armaflex FRV ได้รับการรับรองจาก GREEN GUARD ระดับ GOLD ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปล่อยสารเคมีของบุคคลที่สามที่เข้มงวดที่สุดในโลก จึงสามารถใช้ภายใน โรงเรียนและโรงพยาบาลได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Armaflex FRV มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งงแบบ ม้วน, แผ่น, ท่อ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้ในงานต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้ทั้งในงานระบบปรับอากาศ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานมาแล้ว และระบบของท่อน้ำร้อน-เย็น เพื่อใช้ในการรักษาอุณหภูมิ

Armacell