แผ่นสะท้อนความร้อน Eskimo Foil

Eskimo Foil

ESKIMO FOIL ถูกออกแบบมาให้เป็นแผ่นสะท้อนความร้อนที่มีถึง 7 ชั้นเพิ่มด้วยเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง

ทำให้มีความคงทนใช้งานได้อย่างยาวนาน อีกทั้งผิวด้านเป็นอะลูมิเนียมฟอล์ยที่มีประสิทธิภาพสูงในการสะท้อนรังสีความร้อนที่ตกกระทบ จึงเป็นวัสดุที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ESKIMO FOIL เป็นแผ่นรังสีความร้อนที่ไม่ติดไฟ และไม่ลามไฟจึงไม่เป็นเหตุของเพลิงไหม้ และยังมีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อนได้ถึง 95%

ESKIMO FOIL มีทั้งชนิดที่เป็นผิวของ อะลูมิเนียมฟอยล์ 1ด้าน และ 2ด้าน ตามลักษณะของการใช้งาน

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ESKIMO FOIL เป็นวัสดุที่นิยมอย่างมากในการใช้ร่วมกับวัสดุอื่น เช่น นำไปปิดผิวของฉนวนใยแก้ว หรือ ฉนวนใยหิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

ฟอยล์สะท้อนความร้อน
แผ่นสะท้อนความร้อน Eskimo Foil

Eskimo Foil

ESKIMO FOIL ถูกออกแบบมาให้เป็นแผ่นสะท้อนความร้อนที่มีถึง 7 ชั้นเพิ่มด้วยเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง

ทำให้มีความคงทนใช้งานได้อย่างยาวนาน อีกทั้งผิวด้านเป็นอะลูมิเนียมฟอล์ยที่มีประสิทธิภาพสูงในการสะท้อนรังสีความร้อนที่ตกกระทบ จึงเป็นวัสดุที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ESKIMO FOIL เป็นแผ่นรังสีความร้อนที่ไม่ติดไฟ และไม่ลามไฟจึงไม่เป็นเหตุของเพลิงไหม้ และยังมีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อนได้ถึง 95%

ESKIMO FOIL มีทั้งชนิดที่เป็นผิวของ อะลูมิเนียมฟอยล์ 1ด้าน และ 2ด้าน ตามลักษณะของการใช้งาน

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ESKIMO FOIL เป็นวัสดุที่นิยมอย่างมากในการใช้ร่วมกับวัสดุอื่น เช่น นำไปปิดผิวของฉนวนใยแก้ว หรือ ฉนวนใยหิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

ฟอยล์สะท้อนความร้อน