ฉนวนใยแก้ว Micro Hi-Temp เป็นฉนวนใยแก้วที่ออกแบบมาสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง สามารถใช้งานได้ถึง 350 องศาเซลเซียส ในงานหม้อต้ม เตาอบ หรือเครื่องจักรที่มีความร้อนสูง ก็สามารถใช้งานได้

ค่าการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อน

ในงานทนความร้อนค่าการนำความร้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียความร้อนเราควรเลือกฉนวนกันความร้อนที่มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ ยิ่งใกล้ 0 ยิ่งดี

ค่าการนำความร้อนของ Micro Hi-Temp

Mean Temp (°C) 32 kg/m3 40 kg/m3
100 0.046 0.041
150 0.059 0.049
200 0.074 0.058
250 0.098 0.068
300 0.129 0.080

การดูดซึมไอน้ำ

ในงานอุตสาหกรรมความร้อนเรื่องของน้ำและความชื้นถือเป็นเรื่องที่ทำความเสียหายต่อฉนวนกันความร้อนได้ ซึ่งน้ำและความชื้นเมื่อซึมเข้าฉนวนจะทำให้ประสิทธิภาพของฉนวนลดลงและเพิ่มน้ำหนักฉนวนอาจจะทำให้เกิดการหลุดร่อนได้

แต่ฉนวนใยแก้ว MicroFiber มีการทดสอบด้านการดูดซึมน้ำตามมาตรฐาน ASTM C411 ที่จะทำการทดสอบการดูดซึมน้ำของวัสดุและจากผลการทดสอบนี้ เราได้ค่าการดูดซึมน้ำอยู่ที่ < 1% ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมาก

และเมื่อเราทดสอบโดยการหยดน้ำลงบนเนื้อฉนวนใยแก้วMicroFiber หยดน้ำจะไม่ซึมเข้าเนื้อฉนวนแต่จะเกาะรวมกันเป็นหยดอยู่บนเนื้อฉนวน และจะระเหยออกไปเองตามธรรมชาติ

WATE CONDENSE ON GLASSWOOL

หยดน้ำที่หยดลงใยแก้วจะมีลักษณะเป็นหยดไม่ซึมลงใยแก้ว

การลามไฟที่ผิวฉนวน

NFPA (National Fire Protection Agency) ตามมาตรฐาน NFPA 101 Life Safety Code ที่จำเป็นต้องจำแนกประเภทวัสดุ Class A, Class B, Class C ที่ได้รับการทดสอบจาก NFPA 255 , ASTM E84 หรือ UL 723

จากการทดสอบเราจะได้ค่าออกมา 2 ค่าคือ Flame-Spread Index (FSI) และ Smoke Development Index (SDI) และจะจำแนกประเภทของวัสดุตามค่าที่ได้รับนี้

ตารางจำแนกวัสดุการติดไฟที่ผิวตาม ASTM E84

Flame-Spread Index (FSI) Smoke Development Index (SDI)
Class 1 or Class A 0 – 25 450 Maximum
Class 2 or Class B 26 – 75 450 Maximum
Class 3 or Class C 26 – 75 450 Maximum

* จากตารางการจำแนกวัสดุการติดไฟที่ผิวตามมาตรฐาน ASTM E84 ฉนวนใยแก้ว MicroFiber ถูกจำแนกไว้ที่ Class 1 หรือ Class A เพราะมีค่า Flame-Spread Index < 25 และค่า Smoke Developement Index < 50

ตารางผลิตภัณฑ์

SINGLE SIDED FOIL GLASSWOOL

ฉนวนกันความร้อน MicroFiber รุ่น HT-1000

ตารางฉนวน MicroFiber สำหรับงานทนอุณหภูมิสูง รุ่น HT-1000 ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน มาตรฐาน FM-APPROVAL

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
HT-1000-2425 24 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 25 18.60 ตร.ม.
HT-1000-3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 1000 x 50 12.20 ตร.ม.
HT-1000-3275 32 กก/ลบ.ม 1220 x 7500 x 75 9.15 ตร.ม.

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

ตารางฉนวนกันความร้อน Micro High Temp

คุณสมบัติ Micro High Temp มาตรฐานการทดสอบ
อุณหภูมิใช้งาน 350 °C ASTM C 411
อุณหภูมิสูงสุดที่ผิวฉนวน 540 °C ASTM C 177
ความหนาแน่น 32 kg/m3 , 40 kg/m3 ASTM C518
การดูดซึมไอน้ำ < 1.0 % by volume ASTM C1104
การเกิดเชื้อราและเห็ด ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและเห็ด EN 13501-1
ปฏิกิริยาเกี่ยวกับไฟ Class A1 ASTM C665
การเผาไหม้ที่ผิว Flame Spread < 25 ASTM E84
  Smoke Developed < 50 ASTM E84

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง