ฉนวนใยแก้ว Micro Duct Liner เป็นฉนวนใยแก้วของบริษัท MicroFiber ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อติดตั้งภายในท่อลม ทำหน้าที่ในการลดเสียงของอากาศภายในท่อลม สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 120 องศาเซลเซียสที่ความเร็วของกระแสลม 5,000 fpm (25.4 m/s) โดยไม่เกิดการกัดเซาะจากกระแสลม ซึงทดสอบตามมาตรฐาน UL 181 Erosion Test

การรักษาความเย็นภายในท่อลม

อุณหภูมิอากาศในท่อลมจะเป็นอุณหภูมิต่ำที่ 13 – 15 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมินอกท่อลมนั้นจะสูงกว่า อาจจะอยู่ที่ 25 – 30 องศาเซลเซียสทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกันที่บริเวณผิวท่อลมนั้น ดังนั้นเราจึงต้องมีฉนวนกันความร้อนหุ้มภายในและภายนอกของท่อลม เพื่อลดการแลกเปลี่ยนความร้อนตรงนี้ อากาศภายในท่อลมก็จะยังคงเย็นอยู่จนถึงหัวจ่ายลม

FAN COIL UNIT

หัวจ่ายลมเย็นในระบบปรับอากาศ

ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ

การเกิดหยดน้ำในงานระบบปรับอากาศนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากว่าอากาศภายในท่อลมนั้นมีอุณหภูมิต่ำและอากาศที่อยู่ด้านนอกของท่อลมนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่า เมื่ออากาศที่มีอุณหภูมิสูงภายนอกท่อลมกระทบเข้ากับผิวของท่อลมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ก็จะเกิดเป็นหยดน้ำเกาะที่ผิวของท่อลม

เหมือนกับแก้วที่ใส่น้ำแข็งด้านใน เมื่อตั้งทิ้งไว้ก็จะเกิดหยดน้ำเกาะที่ข้างแก้วเหมือนกัน หรือในอีกกรณีที่มีการหุ้มฉนวนสำหรับท่อลมแล้ว แต่ยังเกิดหยดน้ำอยู่อาจจะหมายถึงการหุ้มฉนวนที่มีความหนาไม่มากพอเนื่องจากอากาศภายในท่อนั้นเย็นมาก หรืออุณหภูมิอากาศรอบๆนั้น ร้อนมาก

DUCT WITH INSULATION

ท่อส่งลมเย็นที่มีการหุ้มฉนวนจะไม่เกิดหยดน้ำบริเวณผิวท่อ

การดูดซับเสียงในท่อลม

จุดประสงค์หลักของฉนวน Micro Duct Liner ก็เพื่อดูดซับเสียงที่เกิดภายในท่อลม ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเร็วของลมภายในท่อนั้นค่อนข้างสูงจนเกิดเสียงดังออกมาภายนอกท่อ

เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้ฉนวนใยแก้ว Micro Duct Liner เพื่อดูดซับเสียงภายในท่อลมนั้น ด้วยคุณสมบัติที่เป็นรูพรุนของฉนวนใยแก้ว เมื่อเสียงเดินทางกระทบกับผิวฉนวนก็จะถูกดูดซับจนหายไป

SAC

ค่า SAC จะขึ้นกับความถี่ของเสียง

เราสามารถทราบค่าของการดูดซับเสียงได้จากค่า Sound Absorption Coefficients (SAC) ที่จะบอกว่าเมื่อเสียงกระทบกับวัสดุ วัสดุจะดูดซับเสียงกี่ % และจะสะท้อนออกไปกี่ % เช่น PFL 3225 ที่ความถี่เสียง 2000 Hz จะมีค่า SAC = 0.93 หมายความว่าจะดูดซับเสียง 93% และสะท้อนออกไป 7%

ค่า NRC

ค่า NRC จะเป็นผลรวมเฉลี่ยของวัสดุ

Sound Absorption Coefficients (Type “A” Mounting)

สินค้า
Micro Duct Liner
ความหนา
(มม.)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz NRC
PFL 3225 25 0.00 0.25 0.74 0.92 0.93 1.00 0.70
PFL 3250 50 0.12 0.44 1.02 1.07 0.84 0.78 0.85
PFL 4825 25 0.02 0.27 0.73 1.04 1.05 0.88 0.80
GTS 4850 50 0.20 0.86 1.12 1.07 1.01 0.99 1.00
GLC 4825 25 0.06 0.33 0.66 1.08 0.94 0.85 0.75
GLC 4850 50 0.24 0.90 1.11 1.11 1.03 1.01 1.05

 

ตารางผลิตภัณฑ์

FOILED GLASSWOLL BOARD

ฉนวนกันความร้อน MicroFiber รุ่น PFL

ตารางฉนวน MicroFiber สำหรับงานดูดซับเสียง รุ่น PFL ปิดผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เจาะรู

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด กxยxส (มม.) พื้นที่
PFL3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
PFL4825 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 25 2.98 ตร.ม.
PFL4850 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
GLASSCLOTH WITH GLASSWOOL BOARD

ฉนวนกันความร้อน MicroFiber รุ่น GTS

ตารางฉนวน MicroFiber สำหรับงานดูดซับเสียง รุ่น GTS ปิดผิวหน้าด้วยกลาสทิชชูสีดำ

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด กxยxส (มม.) พื้นที่
GTS3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
GTS4825 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 25 2.98 ตร.ม.
GTS4850 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
GLASSCLOTH WITH GLASSWOOL BOARD

ฉนวนกันความร้อน MicroFiber รุ่น GLC

ตารางฉนวน MicroFiber สำหรับงานดูดซับเสียง รุ่น GLC ปิดผิวหน้าด้วยผ้าใยแก้ว (สีขาว, สีดำ)

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด กxยxส (มม.) พื้นที่
GLC3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
GLC4825 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 25 2.98 ตร.ม.
GLC4850 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

ตารางข้อมูลทางเทคนิคฉนวน MicroFiber สำหรับดูดซับเสียง

คุณสมบัติ ข้อมูลทางเทคนิค มาตรฐานการทดสอบ
อุณหภูมิใช้งาน 121 °C ASTM C 411
การดูดซึมไอน้ำ < 1.0 % at 49 C , 95% RH ASTM C1104
การเกิดเชื้อราและเห็ด ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและเห็ด ASTM C665

เอกสารที่เกี่ยวข้อง