ฉนวนยางดำเป็นวัสดุที่เหมาะกับการใช้ในงานเย็น เพราะช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ -57 – 125 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่ค่อนไปทางอุณหภูมิต่ำและฉนวนยางดำยังมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำมาก เมื่อใช้ในงานอุณหภูมิต่ำซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าฉนวนชนิดอื่น

ค่าการนำความร้อน ( Thermal Conductivity )

ค่าการนำความร้อนเป็นค่าที่บ่งบอกถึงว่าวัสดุสามารถส่งผ่านความร้อนได้มากขนาดไหน ถ้าค่าการนำความร้อนมีค่าที่สูงก็จะหมายความว่าวัสดุนั้นสามารถส่งความร้อนไปได้มากและเร็ว ดังนั้นฉนวนกันความร้อนที่ดีจึงควรมี่ค่าการนำความร้อนที่ต่ำยิ่งใกล้ 0 ยิ่งเป็นฉนวนที่ดี

ฉนวนยางดำ MaxFlex FR เป็นฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเหมาะใช้งานกับงานอุณหภูมิต่ำ เพราะที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ค่าการนำความร้อนจะอยู่เพียง 0.031 W/m.K ซึ่งเป็นค่าการนำความร้อนที่ต่ำมากทำให้รักษาความเย็นไว้ภายในระบบได้มาก เกิดการศูนย์เสียพลังงานน้อย

FORZEN MANUFACTUREING

การต้านทานรังสีUV

คุณสมบัติของเนื้อยางดำ MaxFlex FR ที่ผลิตขึ้นจากยางชนิด EPDM ทำให้มีความสามารถในการต้านทานรังสีUV ที่สูงกว่าวัสดุชนิดอื่น เราได้ทำการทดสอบการต้านทานรังสีUV กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยทำการทดสอบกับรังสี UVB-313 ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง เราได้ผลลัพธ์ว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับฉนวนMaxFlex FR

จึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อมีการติดตั้งและพบกับแสงแดดก็จะสามารถทนได้ไม่แตกร้าว แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากมีการติดตั้งฉนวนยางดำ MaxFlex FR ภายนอกอาคารและต้องเจอกับแสงแดดและสภาพอากาศภายนอก จะต้องหุ้มแจ็กเก็ตเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุให้นานขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ

RUBBER CRACKING

การดูดซับน้ำ (Water Absorption)

คุณสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ ในงานฉนวนนั้นค่านี้ควรที่จะมีค่าที่ต่ำเพราะว่าในงานฉนวนยางดำที่จะต้องไปเจอกับอุณหภูมิต่ำ จะทำให้เกิดหยดน้ำ (Condensation) ได้ง่ายและหยดน้ำนี้เองจะทำให้เกิดการกัดกร่อนของท่อหรือทำให้เกิดความเสียหายกับวัสดุอื่นๆ

ดังนั้นฉนวนยางดำ หรือฉนวนประเภทอื่นๆก็ไม่ควรที่จะดูดซับน้ำเช่นกัน ค่าการดูดซํบน้ำของฉนวนยางดำ MaxFlex FR จะต่ำกว่า 0.05% by Volumn ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำมากเรียกว่าไม่ดูดซับน้ำเลยก็ว่าได้

PIPE CONDENSATION

ประสิทธิภาพเกี่ยวกับเพลิง (Fire Performance)

ในงานระบบอาคารนั้นมีความเข้มงวดในเรื่องของวัสดุเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านของการลุกติดไฟ ฉนวนยางดำจะถูกใช้ในงานระบบท่อน้ำหรือท่อระบบปรับอากาศ ซึ่งจะมีการเดินท่อผ่านทั่วทั้งตึก ถ้าหากวัสดุที่ติดกับท่อติดเกิดติดไฟขึ้นมาไฟจะลุกลามทั่วทั้งตึกอย่างรวดเร็ว

ฉนวนในงานระบบท่อหรือระบบปรับอากาศจึงห้ามติดไฟ เราได้มีการทดสอบการติดไฟของฉนวนยางดำ MaxFlex FR ตามมาตรฐานมากมายทั้ง BS 476 Part 7, UL 94, ASTM D635 และได้รับการยืนยันว่าเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ เมื่อติดไฟ เปลวไฟจะดับได้เอง

PIPE:INE

ฉนวนใยหินกับการก่อให้เกิดมะเร็ง

มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ “ใยหิน” ก่อให้เกิด “มะเร็ง” สิ่งนี้เป็นความเข้าในผิดในรูปแบบของการแปรภาษาออกมา ฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) และ แร่ใยหิน (Asbestos) ด้วยคำ 2 คำนี้จึงทำให้เกิดความสับสน เราจะมาอธิบายให้ฟัง

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นกลุ่มแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นกลุ่มแร่ซิลิเกต สามารถกระจายฟุ้งในอากาศและเส้นใยสามารถแตกเล็กลงได้เรื่อยๆมีลักษณะที่แหลมคม และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

asbestos

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เกิดจากกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยเครื่องจักรมาตรฐานที่จะหลอมละลายหินบะซอลต์และหินโดโลไมท์ เพื่อปั่นออกมาเป็นเส้นใยขนาด 4-6 ไมครอน เส้นใยสามารถแตกหักได้มีปลายมนขนาดใหญ่เกินกว่าจะเข้าปอด ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

material of rock wool insulation

ตารางผลิตภัณฑ์

MAXFLEX TUBE

Maxflex FR Tube

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น ProRox SL

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
ProRox SL930-SA 60 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50
600 x 1200 x 75
600 x 1200 x 100
1.2 ตร.ม.
ProRox SL950-SA 80 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 25
600 x 1200 x 50
600 x 1200 x 75
600 x 1200 x 100
1.2 ตร.ม.
ProRox SL960-SA 100 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 25
600 x 1200 x 50
600 x 1200 x 75
600 x 1200 x 100
1.2 ตร.ม.
ProRox SL970-SA 128 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50
600 x 1200 x 75
600 x 1200 x 100
1.2 ตร.ม.
ProRox SL978-SA 110 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 50
600 x 1200 x 75
600 x 1200 x 100
1.2 ตร.ม.

Maxflex FR Sheet Roll

ตารางฉนวนกันความร้อน Maxflex FR แบบแผ่น 3 ft X 4 ft

ผลิตภัณฑ์ ความหนา (มม.) ขนาด (ม. x ม.) พื้นที่
Maxflex FR
Sheet Roll
Thickness 3 mm
3 1.22 X 15.00 18.3 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet Roll
Thickness 6 mm
6 1.22 X 21.9 26.7 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet Roll
Thickness 9 mm
9 1.22 X 15.2 18.5 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet Roll
Thickness 13 mm
13 1.22 X 10.9 13.4 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet Roll
Thickness 16 mm
16 1.22 X 9.7 11.8 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet Roll
Thickness 19 mm
19 1.22 X 7.0 8.5 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet Roll
Thickness 25 mm
25 1.22 X 5.4 6.7 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet Roll
Thickness 32 mm
32 1.22 X 4.0 4.9 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet Roll
Thickness 38 mm
38 1.22 X 3.00 3.7 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet Roll
Thickness 50 mm
50 1.22 X 2.4 2.9 ตร.ม.
MAXFLEX SHEET

Maxflex FR Sheet 3 ft X 4 ft

ตารางฉนวนกันความร้อน Maxflex FR แบบแผ่น 3 ft X 4 ft

ผลิตภัณฑ์ ความหนา (มม.) ขนาด (ม. x ม.) พื้นที่
Maxflex FR
Sheet 3 ft X 4 ft
Thickness 3 mm
3 1.22 X 0.91 11.1 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet 3 ft X 4 ft
Thickness 6 mm
6 1.22 X 0.91 11.1 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet 3 ft X 4 ft
Thickness 9 mm
9 1.22 X 0.91 11.1 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet 3 ft X 4 ft
Thickness 13 mm
13 1.22 X 0.91 11.1 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet 3 ft X 4 ft
Thickness 16 mm
16 1.22 X 0.91 11.1 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet 3 ft X 4 ft
Thickness 19 mm
19 1.22 X 0.91 11.1 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet 3 ft X 4 ft
Thickness 25 mm
25 1.22 X 0.91 11.1 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet 3 ft X 4 ft
Thickness 32 mm
32 1.22 X 0.91 11.1 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet 3 ft X 4 ft
Thickness 38 mm
38 1.22 X 0.91 11.1 ตร.ม.
Maxflex FR
Sheet 3 ft X 4 ft
Thickness 50 mm
50 1.22 X 0.91 11.1 ตร.ม.

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

ตารางคุณสมบัติฉนวนยางดำ Maxflex FR

คุณสมบัติ Maxflex FR มาตรฐานการทดสอบ
วัสดุ EPDM Blend with additive TGA / DSC
โครงสร้างวัสดุ Close Cell / Excellent UL 94
ความหนาแน่น 3-4 lbs/ft3 (48-96 kg/m3) ASTM D1667
อุณหภูมิใช้งาน -57C – 125C Maxflex become
hard at -57C
-70F – 257 F But can be use
even -200C
อุณหภูมิสูงสุด Can withstand temperature as high as 125 C ASTM C411
การต้านทานต่อโอโซน No Crack ASTM D1171
การต้านทานรังสีUV No Crack ASTM G154
การดูดซึมน้ำ <= 1.5% by Weight
<= 0.05% by Volume
ASTM D1056
ความต้านทานใน
การแพร่กระจายไอน้ำ
Mu >= 12,000 ASTM C209
ความต้านทานเชื้อรา
และจุลินทรีย์
Compliance with requirement ASTM E2180
ASTM G21
การคงตัวเมื่ออยู่ภายใต้
ความร้อน (% Shrinkage)
At 200 °F (7 Days)
<= 3.5% Respectively ASTM C534
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับเพลิง Class V0 TGA / DSC
FM Approved UL 94
Self-Extinguishing ASTM D1667
B2 SIN 4102
0, 0, 0, 5 AS 1530.3
Compliance with requirement NFPA 90A &
NFPA 90B
25/50 ASTM E84
– Reaction to Fire Index 5.3 EMPA SWISSI
การลามไฟท่ีผิวฉนวน Class M1 FRANCE AFNOR
NF P92 501
Class 1 BS 476 Part 7
การลามไฟของวัสดุ Class 0 BS 476 Part 6
– Total Index of Performance (I) Less than 12
– Sub Index (i) Less than 6
ความเป็นพิษจากควัน Satisfies max allowable concentration for the following
combustion gases CO, HCl, HF, HBr, HCN, NOx, SO2
ISO 5659-2:2017
– Smoke Density Dm <= 100 ISO 5659-2:2017
Compliance with requirement International Marine
Organization (IMO)
RoHs Test Compliance with requirement Certain Hazardous
Substances in
Electrical and
Electronic Equipment,
2011/65/EU and its
amendment Directive
(EU) 2015/863
สารประกอบไนโตรซาไมน์
Nitrosamine Content
Not detected BS EN 12868
ส่วนประกอบสารทำลายชั้นโอโซน
Ozone Depleting Substances (ODS)
Not detected USEOA502 1A/8260C
– CFCs, HCFCs Not detected USEOA502 1A/8260C
สารฟลอมาดีไฮน์
Formaldehyde Content
Not detected ISO 17226-1
แร่ใยหิน / ฝุ่น & เส้นใย
Asbestos / Dust & Fiber
Not detected EPA600/R
Odor Test at 23 C, 40 C Grade1.5, Grade2.0 FLTM BO 131-03
การกัดกร่อนทองแดงและสแตนเลส
Corrosion of Copper and Stainless Steel
Non Corrosive Din 1988
การลดเสียงรบกวน
Noise Reduction
Max. 36.3 dB(A) DIN 52219
(19 mm. Thickness)