การเลือกฉนวนกันความร้อนสำหรับบ้านพักอาศัย

ด้วยภูมิอากาศของบ้านเรานั้นมีลักษณะร้อนชื้น ซึ่งในฤดูร้อนอาจสูงถึง 40°C จึงมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย อย่างพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศที่ช่วยบรรเทาความร้อนลงได้

บ้านของเรานั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ลดความร้อนได้อย่างมากมาย ทั้งสีสะท้อนความร้อน กระเบื้องหลังคาสะท้อนความร้อน ฯลฯ

และอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เรียกว่าฉนวนกันความร้อน ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความร้อนสูงเช่น เตาเผา หรือท่อน้ำร้อน เพื่อลดอันตรายต่อมนุษย์

แต่ฉนวนกันความร้อนนี้ก็มีการใช้อย่างแพร่หลายตามอาคารบ้านเรือน เพื่อเป็นตัวช่วยที่ลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านเช่นกัน ซึ่งในตลาดของบ้านเรานั้นมีวัสดุ และรูปแบบที่หลากหลายในการติดตั้งอย่างมาก

เราจึงสรุปออกมาเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

รูปแบบการติดตั้งฉนวนกันความร้อน

รูปแบบการติดตั้งฉนวนกันความร้อน

การติดตั้งบริเวณหลังคา

o การติดตั้งบนหลังคา

เซลามิกโค้ด

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนหลังคา คือ ส่วนกันความร้อนหรือสะท้อนความร้อนจะอยู่บริเวณบนหลังคา ซึ่งในที่นี้มีให้เลือกใช้คือ สีสะท้อนความร้อน หรือ Ceramic Coating เมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมาบริเวณที่มีการเคลือบของสี Ceramic Coating จะเกิดการสะท้อนรังสีความร้อนออกไปช่วยให้ ความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้น้อยลง

o การติดตั้งใต้หลังคา

ฉนวนใต้หลังคา

 

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา คือ ตัวฉนวนกันความร้อนจะติดอยู่ที่บริเวณของหลังคาในส่วนด้านล่าง ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น และฉนวนกันความร้อนแบบพ่น เมื่อความร้อนถูกส่งลงมาบริเวณตัวบ้านเนื้อฉนวนจะทำการดักจับและส่งผ่านความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านน้อยลง

การติดตั้งบริเวณบนฝ้า-เพดาน

ฉนวนกันความร้อนฝ้า-เพดาน

 

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนฝ้า-เพดาน คือ การนำฉนวนแบบแผ่นวางไว้บริเวณฝ้า-เพดานโดยฉนวนจะได้รับการปิดผิวมาอย่างเรียบร้อย ซึ่งเป็นวิธีการที่ติดตั้งที่ง่ายที่สุด เมื่อความร้อนถูกส่งผ่านบริเวณหลังคาลงมา จะถูกดักกจับไว้เมื่อมาถึงบริเวณฉนวนที่ติดตั้งบนฝ้าเพดาน ทำให้ส่งความร้อนลงมาที่ห้องพักอาศัยได้น้อยลง

การติดตั้งบริเวณกำแพง

ฉนวนกันความร้อนกำแพง

 

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนบริเวณผนัง คือ การติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบแผ่นหรือแบบพ่น บริเวณช่องระหว่างผนังแล้วทำการปิดทับฉนวนด้วยวัสดุตกแต่งอีกชั้น เช่นแผ่นยิปซัม บริเวณผนังถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญในการป้องกันความร้อนเมื่อแสงแดดส่องที่บริเวณผนังความร้อนจะถูกนำเข้ามาด้วย ถ้าหากติดฉนวกนันความร้อนก็จะช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ทางผนังได้มาก

ประเภทวัสดุของฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น

ฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น คือ แผ่นฉนวนรูปแบบของแข็งที่ทำจากวัสดุนำความร้อนต่ำ เช่น ฉนวนใยแก้ว ฉนวนใยหิน ฉนวนPE ฉนวนยางดำ ซึ่งสามารถทำการติดตั้งได้ทั้งใต้หลังคาและบนฝ้า-เพดาน

 

รูปแบบของฉนวนแบบแผ่นในท้องตลาดจะอยู่ในรูปแบบเป็นม้วน หรือเป็นแผ่นมา ทำการติดตั้งได้ง่ายด้วยตนเอง

ฉนวนใยแก้ว (Fiber Glass)

ฉนวนใยแก้ว
 • ข้อมูล

ฉนวนใยแก้ว ทำมาจาก ทรายซิลิก้า หรือชิ้นส่วนของแก้วรีไซเคิล นำมาหลอมผ่านเตา และปั่นเป็นเส้นใยออกมาให้ได้ความหนา ตามต้องการ

เนื้อฉนวนมีลักษณะเป็นเส้นใยเหมือนเบาะนวม มีโครงสร้างแบบ Open-Cell ซึ่งภายในเต็มไปด้วยโพรงอากาศ จึงทำให้ฉนวนมีการต้านทานความร้อนและดูดซับเสียงได้มาก

สามารถหาซื้อได้ง่ายในตลาด มีราคาที่ค่อนข้างถูกและคุณภาพของฉนวนจะเป็นไปตามผู้ผลิตแต่ละราย

 • ข้อดี

 • สามารถลดความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอกได้มาก
 • สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด และราคาค่อนข้างถูก
 • มีความหนาให้เลือกหลากหลายขนาดเช่น 2 นิ้ว, 3 นิ้ว, 6 นิ้ว
 • ข้อเสีย

 • เมื่อติดตั้งไว้เป็นเวลานานเส้นใยของฉนวนจะมีการแตกหัก ออกมาเป็นฝุ่นทิ้งไว้บนฝ้าเพดาน
 • ทำให้เกิดอาการคันที่ผิวหากสัมผัสกับเนื้อฉนวนโดยตรง จึงมีวัสดุปิดผิวฉนวน
 • ราคา

ฉนวนแก้วความหนา 2-6 นิ้ว : ~ 58-188 บาท/ตารางเมตร

ฉนวนใยหิน (Mineral Wool)

ฉนวนใยหิน
 • ข้อมูล

ฉนวนใยหิน ทำมาจากหินภูเขาไฟ นำมาหลอมในเตาและปั่นออกมาเป็นเส้นใยตามความหนา ที่ต้องการ มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ และจุดหลอมเหลวของที่สูงถึง 1000°C

ภายในของเนื้อฉนวนมีโครงสร้างแบบ Open-Cell ซึ่งภายในเต็มไปด้วยโพรงอากาศ จึงสามารถดักจับคววามร้อนและเสียงรบกวนที่ผ่านเข้ามาได้

 • ข้อดี

 • สามารถลดความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีมาก
 • สามารถเป็นส่วนช่วยเพิ่มระยะเวลาการหลบหนีจากเพลิงไหม้ได้ เมื่อเกิดอัคคีภัย
 • มีความหนาให้เลือกหลากหลายขนาด
 • ข้อเสีย

 • เมื่อติดตั้งไว้เป็นเวลานานเส้นใยของฉนวนจะมีการแตกหัก ออกมาเป็นฝุ่นทิ้งไว้บนฝ้าเพดาน
 • ทำให้เกิดอาการคันที่ผิวหากสัมผัสกับเนื้อฉนวนโดยตรง จึงมีวัสดุปิดผิวฉนวน
 • ราคา

ฉนวนใยหินความหนา 2 นิ้ว : ~ 118-243 บาท/ตารางเมตร

ฉนวนPE (Polyethylene)

ฉนวนกันความร้อน PE
 • ข้อมูล

ฉนวนกันความร้อน PE เป็นฉนวนกันความร้อนที่ผลิตขึ้นจากโฟมพลาสติด มีลักษณะเป็นโฟมเหนียว ยืดหยุ่น มีแผ่นสะท้อนความร้อนเคลือบติดผิว

มีโครงสร้างแบบ Close-cell ทำให้ไม่สะสมความชื้น และเนื่องจากมีค่ากรนำความร้อนี่ต่ำมากจึงทำให้ช่วยลดการส่งผ่านความร้อนลงมาได้มากตามไปด้วย

 • ข้อดี

 • เป็นฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำมาก จึงช่วยลดความร้อนที่ส่งลงมาได้มาก
 • ฉนวนไม่ก่อให้เกิดการคัน เนื่องจากวัสดุไม่ใช่เส้นใยที่แตกหัก
 • ไม่เกิดฝุ่นผงเมื่อติดตั้งไปแล้วเป็นเวลานาน
 • สามารถหาซื้อได้ทั่วไป มีหลากหลายยี่ห้อที่จำหน่าย
 • ข้อเสีย

 • ไม่สามารถป้องกันเสียงได้
 • เป็นฉนวนที่ติดไฟ การเลือกใช้จึงควรเลือกใช้เกรดแบบที่ไม่ลามไฟ ซึ่งจะผสมสารป้องกันการติดไฟทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
 • เมื่อติดไฟแล้วจะเกิด toxic gas
 • ราคา

ฉนวนPE ความหนา 5 มิลลิเมตร : ~ 25-90 บาท/ตารางเมตร

ฉนวนยางดำ

ฉนวนยางดำ
 • ข้อมูล

 

ฉนวนกันความร้อนยางดำ เป็นฉนวนยางสังเคราะห์ ลักษณะยืดหยุ่นทนต่อแรงกดได้ดี มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำจึงช่วยป้องกันความร้อนที่ตกลงมาได้

ส่วนใหญ่ยางดำจะถูกนำไปใช้กับอุตสาหกรรมแอร์เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของน้ำยาแอร์ แต่ก็มีการนำมาใช้กับบ้านเรือนเพื่อลดความร้อนเช่นกัน

 • ข้อดี

 • เป็นฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำมาก จึงช่วยลดความร้อนที่ส่งลงมาได้มาก
 • ฉนวนไม่ก่อให้เกิดการคัน เนื่องจากวัสดุไม่ใช่เส้นใยที่แตกหัก
 • ไม่เกิดฝุ่นผงเมื่อติดตั้งไปแล้วเป็นเวลานาน
 • สามารถหาซื้อได้ทั่วไป มีหลากหลายยี่ห้อที่จำหน่าย
 • ข้อเสีย

 • ไม่สามารถป้องกันเสียงได้
 • เป็นฉนวนที่ติดไฟ การเลือกใช้จึงควรเลือกใช้เกรดแบบที่ไม่ลามไฟ ซึ่งจะผสมสารป้องกันการติดไฟทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
 • เมื่อติดไฟแล้วจะเกิด toxic gas
 • ราคา

ฉนวนยางดำความหนา 5-25 มิลลิเมตร : ~ 82 – 340 บาท/ตารางเมตร

แผ่นสะท้อนความร้อน

แผ่นสะท้อนความร้อน
 • ข้อมูล

 

แผ่นสะท้อนความร้อนหรือ แผ่นอะลูมีเนียมฟอยล์ มีลักษณะโครงสร้าง 5 ชั้นหรือ 7 ชั้น เป็นแผ่นที่สามารถสะท้อนรังสีความร้อน ออกจากตัวบ้านได้

การใช้แผ่นสะท้อนความร้อนนั้น นิยมใช้ติดตั้งบริเวณใต้หลังคา หรือใช้ปิดผิวฉนวนกันความร้อนประเภทอื่นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น

 • ข้อดี

 • สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้ดี
 • ข้อเสีย

 • ไม่สามารถลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่บ้านพักอาศัยได้เพียงพอ
 • ไม่สามารถลดเสียงจากบริเวณภายนอกได้
 • ไม่ทนต่อน้ำและความชื้น
 • ราคา

 • แผ่นสะท้อนความร้อนฟอล์ย 1 ด้าน : ~ 16 บาท/ตารางเมตร
 • แผ่นสะท้อนความร้อนฟอล์ย 2 ด้าน : ~ 25 บาท/ตารางเมตร

ฉนวนแบบพ่น

ฉนวนกันความร้อนแบบพ่น คือ การฉีดพ่นสเปรย์ ที่บริเวณผิวที่ต้องการอาจจะเป็น บนหลังคาหรือบริเวณใต้หลังคาก็ได้ ฉนวนกันความร้อนซึ่งเป็นเนื้อโฟมจะไปเกาะบริเวณหลังคาทำให้สามารถ ลดรอยรั่วบนหลังคา ช่วยลดความร้อน รวมถึงป้องกันเสียงได้อีกด้วย

ฉนวนPU Foam

ฉนวนกันความร้อนแบบพ่น
 • ข้อมูล

ฉนวนกันความร้อน PU Foam เป็นสารสังเคราะห์โพลียูริเทน ที่มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ สามารถติดตั้งกับหลังคาได้หลายรูปแบบ ทั้งเมทัลชีท คอนกรีต หลังคากระเบื้อง รวมถึงโครงสร้างไม้

 • ข้อดี

 • ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ดี
 • ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รวมถึงเสียฝนตก
 • ช่วยอุดรอยรั่วและลดการกรัดกร่อนบริเวณหลังคา
 • ข้อเสีย

 • โพลียูริเทน เป็นสารที่ติดไฟดังนั้นการเลือกใช้จึงควรเลือกชนิดที่ไม่ลามไฟ ซึ่งจะผสมสารป้องกันการติดไฟ
 • การติดตั้งฉนวนแบบพ่นต้องจ้างช่างรับเหมา ในการติดตั้งไม้สามารถติดตั้งเองได้
 • เมื่อโพลียูริเทนติดไฟจะให้ toxic gas

ฉนวนPE Foam

 • ข้อมูล

ฉนวนกันความร้อน PE ชนิดพ่น เป็นฉนวนสังเคราะห์ซึ่งมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำติดตั้งด้วยการฉีดพ่นบริเวรที่ต้องการ สามารถติดตั้งได้ในหลังคาหลากหลายรูปแบบเช่น ทั้งเมทัลชีท คอนกรีต หลังคากระเบื้อง รวมถึงโครงสร้างไม้

 • ข้อดี

 • ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ดี
 • ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รวมถึงเสียฝนตก
 • ช่วยอุดรอยรั่วและลดการกรัดกร่อนบริเวณหลังคา
 • ข้อเสีย

 • ฉนวนPE เป็นสารที่ติดไฟดังนั้นการเลือกใช้จึงควรเลือกชนิดที่ไม่ลามไฟ ซึ่งจะผสมสารป้องกันการติดไฟ
 • การติดตั้งฉนวนแบบพ่นต้องจ้างช่างรับเหมา ในการติดตั้งไม้สามารถติดตั้งเองได้
 • ฉนวนPE ติดไฟจะให้ toxic gas

สรุป

ฉนวนกันความร้อนนั้นมีมากมายหลากหลายประเภทมาก ทั้งแบบแผ่นแข็งสำเร็จรูปที่สามารถติดตั้งได้เองและแบบพ่นโฟมที่ต้องให้ช่างอาชีพติดตั้งให้ ทั้งนี้ฉนวนกันความร้อนแต่ละประเภทนั้นมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป ในเรื่องของประสิทธิภาพการกันความร้อน เสียง และในด้านของราคา

ถ้ามีคำถามสงสัยว่าติดตั้งฉนวนกันความร้อนมีประโยชน์อย่างไ ลองอ่านนบทความนี้