ฉนวนกันความร้อน คืออะไร

By |2020-05-22T06:06:53+07:00September 29th, 2019|ฉนวนกันความร้อน|Comments Off on ฉนวนกันความร้อน คืออะไร

ฉนวนกันความร้อนคือ ก่อนที่เราจะรู้ว่าฉนวนกันความร้อนคืออะไรนั้น เรามารู้จักกับคำว่า " การนำความร้อน " กันก่อนดีกว่า การนำความร้อน คือ การส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยตัวกลาง ถ้าให้ยกตัวอย่างคงเป็น การที่เราใช้ตะเกียบ "โลหะ" [...]